Isolatie: een stap richting gasvrije toekomst

6 mei 2024

Isolatie effectiviteit en kosten

Een recent onderzoek van de Universiteit Maastricht toont aan dat isolatie gemiddeld een vermindering van 20% in aardgasverbruik oplevert voor huishoudens. De gemiddelde investering bedraagt €1640 met een terugverdientijd van 5,5 jaar. Echter, de mate van isolatie die deze huizen bereiken blijft onduidelijk.

Isolatiestandaard: een richtlijn voor de toekomstOverheid helpt bij isolatie woningen

Een vastgestelde isolatiestandaard bepaalt het gewenste niveau van isolatie voor woningen. Deze standaard is cruciaal gezien de opkomst van alternatieve verwarmingssystemen. Het voldoen aan deze standaard maakt verschillende verwarmingsopties mogelijk en elimineert de noodzaak voor toekomstige isolatie.

Verandering in doelstellingen

Hoewel eerder gesteld werd dat alle corporatiewoningen in 2050 aan de standaard moeten voldoen, is de focus nu verschoven naar het klaarmaken van 675.000 woningen tegen 2030. Voor particuliere woningen geldt geen verplichting, waardoor er geen duidelijk einddoel is voor de totale woningvoorraad.

Onzekerheid over huidig isolatieniveau

Hoewel sinds 2021 energielabels aangeven of woningen aan de standaard voldoen, blijft de huidige situatie vaag. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schat dat ongeveer 30% van de woningen aan de standaard voldoet, maar er ontbreekt een duidelijk beeld van de rest van de voorraad.

Kosten en complexiteit van maatregelen

Het vaststellen van kosten voor isolatiemaatregelen is complex vanwege verschillende definities en bijkomende kosten zoals arbeid. Schattingen variëren sterk, met bedragen die kunnen oplopen tot tientallen miljarden euro’s. De exacte investeringsbehoefte blijft voorlopig onduidelijk in afwachting van nieuwe studies door planbureaus.

Bron: cobouw.nl