Is het woningtekort in Nederland realiteit of slechts een mening?

7 juni 2021

Er wordt vandaag de dag door alle deskundigen gezegd dat de woningschaarste in Nederland een feit is en geen mening. Maar is het tekort aan woningen wel zo gigantisch? In de jaren 50 van de vorige eeuw was er ook woningnood. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd er met man en macht gebouwd maar ook toen moesten mensen soms jaren wachten tot ze een huis konden huren of kopen. Menig stelletje stelde hun huwelijk uit of woonde noodgedwongen in bij de ouders, niet zelden met een jong kind op de zolderverdieping. Het enige verschil was dat woningen in die tijd betaalbaarder waren, kijkend naar het inkomen van ruim 70 jaar geleden.

Verband tussen huizenprijs en financieringsruimte

De Nederlandsche Bank constateert in een recent gepubliceerde paper dat de huizenprijs niet zozeer samenhangt met het tekort aan woningen maar met de financieringsruimte van kopers. ABF Research onderzocht dat het tekort aan woningen de afgelopen periode is gedaald van 330.000 naar 285.000 woningen. ABF Research geeft daarbij ook aan dat het helemaal niet nodig en zelfs onwenselijk is om het tekort aan woningen op 0 te krijgen. De woningmarkt fluctueert immers altijd. In tijden van crisis is er vaak minder behoefte aan woningen dan in periodes van hoogconjunctuur.

Is het woningtekort in Nederland realiteit of slechts een mening

Economische keuzes kunnen het tekort aan woningen ook aanpakken

Economen pleiten ervoor om niet alleen te focussen op ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Het door velen becijferde tekort van een miljoen huizen in 2030 is een subjectief getal. Er kan ook anders naar worden gekeken. Als de lonen omhoog gaan heeft dat bepaalde effecten op de economie. Dan hoeven er namelijk minder arbeidsmigranten naar Nederland te komen omdat er voldoende Nederlanders zijn die het werk ook willen en kunnen doen. Dat er in Nederland daklozen zijn heeft ook niets te maken met een tekort aan woningen. Deze groep heeft simpelweg te weinig inkomen om zich een huis te kunnen veroorloven. Dit wordt vaak ingegeven door verslaving, ernstige psychische problemen en er is ook een groep die domweg geen vaste woonplek wil en een zwervend bestaan prefereert.

De bouwlobby heeft het voor het zeggen

Econoom Hans de Geus, schrijver van het boek ‘Hoe ik toch huisjesmelker werd’ haalt fel uit naar emeritus-hoogleraar Johan Conijn die beweert dat de stelling van De Geus dat het tekort aan woningen in Nederland een mening en geen feit is. De Geus is van mening dat het er sterk van afhangt wie je aan het woord laat. Zijn het mensen die de bouwlobby steunen dan zullen zij inderdaad verkondigen dat de woningschaarste in Nederland de oorzaak is van de huidige situatie op de woningmarkt. Maar kijk je naar andere feiten dan komt er een heel ander beeld naar voren.

Bron: Het Financieele Dagblad