Is er nog hoop voor het klimaat?

13 januari 2021

De ontwikkelingen voor het klimaat zijn onverminderd ongunstig, zo concludeert hoogleraar klimaatverandering Helleen de Coninck. De ijskappen smelten, landijs verdwijnt in rap tempo en de thermofrostlaag verdwijnt zodat er landverschuivingen plaatsvinden. De temperatuur is mondiaal inmiddels een graad Celsius gestegen ten opzichte van het begin van de metingen. Dat lijkt weinig, maar het heeft verstrekkende gevolgen voor mens en milieu, zo constateert De Coninck. Als zij de vraag krijgt of er nog hoop is voor het klimaat, blijft haar antwoord desondanks volmondig ‘ja’. Er kan nog steeds van alles worden gedaan om het tij te keren.

Verstrekkende gevolgen, zelfs als de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald

In het Klimaatakkoord van Parijs spreken de ondertekenaars af dat ze ernaar streven dat de gemiddelde temperatuur op aarde maximaal 1,5 graden Celsius mag stijgen. Maar zelfs dat heeft al grote gevolgen, aldus Heleen de Coninck. De zeespiegel zal verder stijgen, waardoor bepaalde eilandstaten simpelweg ophouden te bestaan. Van het nu nog bestaande koraalrif blijft hooguit een kwart over. De stijgende zeespiegel zal gevolgen hebben voor de levensstandaard van velen, een stijgende zeespiegel zorgt voor meer armoede in de wereld.

Is er nog hoop voor het klimaat

De CO2 reductie vraagt om vergaande maatregelen

In het Klimaatakkoord wordt ook afgesproken dat de uitstoot van CO2 rond 2030 moet zijn gehalveerd. Vanaf 2050 is het doel om klimaatneutraal te leven, dan mag er geen uitstoot van Co2 meer zijn. Vanaf dat jaar moet de CO2 die dan nog aanwezig is worden opgeruimd. Mooie doelen, maar of ze haalbaar zijn en op die manier de klimaatverandering een halt kunnen toeroepen, blijft natuurlijk spannend. Er zijn echter initiatieven die hoop geven. Zweden bijvoorbeeld wekt bijna alle energie CO2 neutraal op met behulp van biomassa en andere niet fossiele energiebronnen. Binnen de Europese Unie zijn nu 100 steden bezig om het doel te halen om al rond 2030 klimaatneutraal te zijn.

Een belangrijke rol voor de overheid

De overheid vervult bij klimaatverandering een belangrijke rol volgens de hoogleraar. De overheid moet initiatieven ondersteunen die een kettingreactie van innovaties teweegbrengt waardoor er steeds meer maatregelen worden genomen om het klimaat te ontzien. Alleen op deze manier kan de aarde voor volgende generaties leefbaar worden gehouden.

Bron: NRC Next