Is er een bouwbedrijf dat de renovatie van het Binnenhof aandurft?

27 maart 2019

In 2015 werd de noodzakelijke renovatie van het Binnenhof begroot op 475 miljoen euro. Maar alleen al de gestegen bouwkosten zorgen ervoor dat dit budget naar verwachting met minimaal 100.000 euro moet worden verhoogd. Bouwers en installateurs staan bovendien niet te springen om deze opdracht binnen te halen, omdat er een zeer strakke planning aan vast zit.

Bouwkosten zijn met circa 25%gestegen

Tegen de tijd dat de verbouwing start, in 2020, zijn de bouwkosten waarschijnlijk met gemiddeld 25% gestegen. Op dit moment is er ten opzichte van 2015 al een stijging van 22,5% en daar komt nog een verhoging bij tot de start van de renovatie. Project Binnenhof heeft bovendien een hoog risico. De werkzaamheden vragen specifieke kennis van bouwers en installateurs. Een raming van zo’n 25% extra (loon)kosten is dan ook volgens experts aan de zeer voorzichtige kant. Verantwoordelijk staatssecretaris Knops heeft de Tweede Kamer inmiddels gewaarschuwd voor hogere kosten. Hij schreef in een brief aan de Kamer dat de kostenraming onder druk staat, maar liet nog in het midden hoeveel hoger de totale kosten mogelijk zullen uitkomen.

Bouwers dringen aan op duurzame aanpak renovatie

Bouwers in Nederland die mogelijk interesse hebben in Project Binnenhof hebben er bij de Kamer al op aangedrongen dat er een ruimer budget moet komen. Om duurzaam te bouwen is dat simpelweg nodig constateren zij. Omdat er voor bouwers genoeg werk is, zullen zij zeker niet heel hard lopen om dit project binnen te halen, hoe prestigieus het ook is en ondanks dat het voor vijf jaar werk garandeert. De risico’s moeten daarvoor echt beter beheersbaar zijn, aldus overkoepelende organisatie Bouwend Nederland.

Is er een bouwbedrijf dat de renovatie van het Binnenhof aandurft

Nog geen overeenstemming over de bouwplannen

Twee architecten zijn de afgelopen twee jaar aan het werk gegaan om de plannen voor de verbouwing uit te werken. Maar vooral de Eerste Kamer is niet tevreden met de resultaten. Daardoor zijn de plannen nog niet goedgekeurd, iets dat volgens de oorspronkelijke planning wel nodig zou zijn geweest. Hierdoor dreigt de hele planning vertraging op te lopen en moet de beoogde terug verhuizing, die nu gepland staat voor het Kerstreces van 2025, nu al worden opgeschoven. Het Rijksvatgoedbedrijf is inmiddels in het diepste geheim bezig met het zoeken naar geschikte bedrijven om deelprojecten aan te gunnen. Aan het einde van 2019 moeten als alles goed gaat de handtekeningen worden gezet. Maar of dat gaat lukken is op dit moment nog lang niet zeker. Geen enkel bouwbedrijf wil bevestigen of zij inmiddels zijn benaderd, hoewel de verwachting is dat bouwers als BAM, Heijmans en VolkerWessels zeker op de ‘shortlist’ staan.

De verbouwing wordt op meerdere punten sterk onderschat

Bouwers die geïnteresseerd zijn onderschatten de impact van deze klus. Dat is de mening van hoogleraar publiek opdrachtgeverschap aan de TU Delft Marleen Hermans. Het gebouw moet gaan voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van brandveiligheid en ICT. Anderzijds moet het monumentale karakter van het Binnenhof worden behouden. Dat is een complexe en dus zeker geen eenvoudige opdracht aldus Hermans. Niettemin zullen bouwers graag meedoen aan dit prestigieuze project. Het staat immers goed op je lijst van opdrachtgevers. Maar omdat bouwers op dit moment de klussen voor het uitzoeken hebben zullen zij zeker niet instappen tegen elke prijs. De tijd zal leren of de ambitieuze planning uiteindelijk gehaald zal worden en tegen welke kostprijs.

Bron: Cobouw