Kan het IQ van de manager een belemmering zijn?

23 november 2021

Een manager die niet slim genoeg is, is een bron van ergernis. Maar dat geldt ook voor een te slimme manager. Dit blijkt uit een studie van de universiteit van Lausanne, zo schrijft Ben Tiggelaar in zijn column in NRC Next. Bij 379 managers werd een IQ test afgenomen. Daarnaast werd aan een aantal medewerkers van deze manager gevraagd om een vragenlijst over het functioneren in te vullen. Hieruit bleek hoe hoger het IQ, hoe minder goed de manager scoorde.

Communicatie schiet tekort

Als mogelijke oorzaak voor het minder goed scoren van te slimme managers wordt genoemd dat zij zich mogelijk minder goed kunnen verplaatsen in de uitdagingen waar hun medewerkers voor staan. Ook schort het vaak aan de communicatie. Is die te ingewikkeld dan putten medewerkers daar minder inspiratie uit. Slimme mensen hebben daarnaast de neiging om fouten te rationaliseren. Ze kunnen goed beredeneren waarom hun eigen foute idee toch juist was.

Kan het IQ van de manager een belemmering zijn

De pluspunten van de nederige leider

Volgens onderzoeken die Tiggelaar aanhaalt zijn ‘nederige leiders’ beter in staat om beslissingen te nemen en kritisch naar zichzelf te kijken. Medewerkers voelen zich vrijer als ze te maken hebben met een niet te slimme leidinggevende. Ze durven ideeën te opperen, fouten toe te geven en meer tegengas te geven als ze het ergens niet mee eens zijn. Dit leidt vrijwel altijd tot een betere werksfeer en dus betere prestaties.

Is er nog hoop voor de slimme manager?

Natuurlijk hoeven te slimme managers nu niet meteen allemaal ontslag te nemen. Ze moeten leren om hun intelligentie op de juiste manier in te zetten. Goed leren luisteren is daarbij heel belangrijk. Leer om een medewerker die iets vertelt niet na een halve zin te onderbreken met ‘dat klopt niet’ of ‘dat weet ik al’. Laat de medewerker in zijn waarde en probeer met een gezonde nieuwsgierigheid naar zijn oplossing voor een probleem of idee voor de organisatie te luisteren. Als je als misschien iets te slimme manager met je medewerkers omgaat dan zal dat de verstandhouding zeker ten goede komen.

Bron: NRC Next