Onvoldoende geld voor het vastgoed van Defensie

29 mei 2022

De financiële problemen bij de Nederlandse krijgsmacht baren grote zorgen. De situatie is zodanig dat de inzetbaarheid van het leger in gevaar komt als er niet wordt ingegrepen. Er is onvoldoende geld voor het onderhoud aan het vastgoed van Defensie. Sommige eenheden proberen zelfs extra voorraden munitie aan te leggen uit angst voor schaarste. Het slechte nieuws is dat er vanaf 2023 nog minder geld beschikbaar is voor het Nederlandse leger. De Rekenkamer van het Ministerie van Defensie slaat dan ook alarm.

Jaarlijks tekort van 400 miljoen voor vastgoed

De Nederlandse krijgsmacht kampt met een jaarlijks tekort van 400 miljoen alleen al voor het onderhoud van het vastgoed. Een andere tekortkoming is dat de bedrijfsvoering al jaren te wensen overlaat omdat geldende regelgeving niet wordt nageleefd. Het huidige kabinet stelt extra geld beschikbaar voor Defensie, maar hiermee kunnen niet alle problemen worden opgelost. De minister moet keuzes maken, bijvoorbeeld tussen onderhoud aan het vastgoed of aan het materieel of voor het aantrekken van ondersteunend personeel om de tekorten daaraan op te lossen. Gezien de huidige situatie in Oekraïne is het extra pijnlijk dat Defensie met zulke ernstige problemen kampt, zo constateert de Rekenkamer.

Inzetbaarheid van het Nederlandse leger in gevaar door financiële problemen

Problemen met vastgoed

De situatie met het vastgoed van Defensie is kenmerkend voor de financiële problemen. Daarbij is het vastgoed sowieso verouderd waardoor renovatie niet altijd afdoende is. De minister van defensie zal daarom keuzes moeten maken over behouden of afstoten van vastgoed. Christophe van der Maat, staatssecretaris van Defensie, heeft de Tweede Kamer toegezegd in de zomer van 2022 te komen met een ‘vastgoedplan’ voor de Nederlandse krijgsmacht. Dit plan zal aansturen op meer clustering van de 10.000 gebouwen die Defensie nu in gebruik heeft op 350 locaties in Nederland. Minister Ollongren van Defensie onderschrijft de constateringen van de Rekenkamer en van haar staatssecretaris. Zij hoopt dat de problemen kunnen worden opgelost, maar wijst er op dat dit tijd en geld zal kosten.

De Algemene Rekenkamer wijst er op dat de minister op korte termijn concrete keuzes moet maken welk vastgoed wordt afgestoten. Ook moet gekeken worden welke panden behouden moeten blijven en welke opgeknapt moeten dienen te, zodat het Nederlandse leger naar behoren zijn werk kan doen.

Bron: Het Financieele Dagblad