‘Huurders worden uit hun woningen verjaagd in de strijd tegen scheefwonen’

14 augustus 2018

Woningcorporaties hebben een manifest aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken waarin zij hun zorgen uitspreken over de plannen van woningcorporaties om scheefwonen e voorkomen. Van scheefwonen is sprake wanneer huurders met een hoog inkomen in een woning wonen die naar de maatstaven van de corporatie te goedkoop voor ze is. Mensen worden uit hun woning gejaagd, stellen de huurdersverenigingen.

Manifest Passend Wonen

In het Manifest Passend Wonen pleiten 23 woningcorporaties voor maatregelen om scheefwonen te voorkomen. Huurders worden gedwongen om meer huur te gaan betalen of te verhuizen. De corporaties willen af van de momnetopname bij het toewijzen van een woning. Iemand die bij aanvang van de huur in aanmerking komt voor een sociale huurwoning kan na verloop van tijd in een geheel andere situatie terechtkomen. De inkomsten kunnen stijgen maar ook de gezinssamenstelling kan veranderen. Dat zijn zaken die volgens de corporaties regelmatig tegen het licht moeten worden gehouden om het aantal scheefwoners terug te dringen.

 Een sociale huurwoning wordt een gunst

Door de tussentijdse toetsing verliest de huurder zijn rechtszekerheid. Als het inkomen stijgt of de samenstelling van het gezin verandert kan het zomaar gebeuren dat een huurder de wacht wordt aangezegd. Huren is geen zekerheid meer, op ieder moment kan een huurder te horen krijgen dat hij niet langer voldoet aan de voorwaarden voor een sociale huurwoningen daarom maar moet omzien naar wat anders. Dit is volgens de huurdersverenigingen onaanvaardbaar. De initiatiefnemer van het Pamflet als reactie op het manifest van de woningcorporaties pleit voor afschaffing van de verhuurderheffing om de bouw van meer huurwoningen te stimuleren. Dit is de enige manier om de huurwoningmarkt weer op gang te krijgen.

Voorbarige reactie

Vanuit de woningcorporaties komt als reactie op het standpunt van de huurders dat deze nogal voorbarig is. Volgens de corporaties is het manifest slechts een visie. Het is nog lang niet zeker dat de plannen ook in deze vorm zullen worden uitgevoerd. Het is nog maar de vraag of de minister de stellingen in het manifest gaat overnemen. Hierover moet eerst nog nader overleg plaatsvinden, als het aan de woningcorporaties ligt zijn daarbij de huurdersverenigingen van harte uitgenodigd.

Bron: FD