Huurbemiddelaars mogen aanvullende diensten niet meer verplicht stellen

21 september 2020

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geconcludeerd dat huurbemiddelaars geen financiële vergoeding in rekening brengen voor aanvullende diensten. Tot voor dit besluit werd aan mensen die een huurwoning of een kamer zochten vaak een extra vergoeding in rekening gebracht voor bijvoorbeeld het aansluiten van gas, water of elektriciteit. De ACM geeft aan de regels voor huurbemiddeling te willen verduidelijken. Daarnaast is de autoriteit van mening dat huurders niet onnodig op kosten mogen worden gejaagd.

Een vergoeding voor huurbemiddeling moet redelijk zijn

Het is natuurlijk logisch dat voor huurbemiddeling een vergoeding wordt gevraagd. Maar de laatste jaren constateert de ACM steeds meer dat deze bedrijven mogelijkheden zoeken om extra inkomsten te genereren. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Als een huurder ermee akkoord gaat om extra te betalen zodat hij bij het betreden van zijn huurwoning niets meer hoeft te regelen is dat geen probleem. Dan is het immers een vrije keuze. Maar dit soort kosten verplicht in rekening brengen is in strijd met de regelgeving.

Huurbemiddelaars mogen aanvullende diensten niet meer verplicht stellen

Boete voor bemiddelaars die de regels schenden

De ACM wijst huurbemiddelaars nadrukkelijk op de regels. Wanneer een bemiddelaar zich niet aan de regels houdt en toch kosten in rekening brengt voor aanvullende diensten, dan kan dit ertoe leiden dat een boete wordt opgelegd. Deze boete kan in extreme gevallen oplopen tot € 600.000.

Bron: Het Financieele Dagblad