Huizenprijs in Nederland bovengemiddeld gestegen sinds 2015

11 december 2023

Opmerkelijke toename van huizenprijzen

Nederland onderscheidt zich opmerkelijk in de Europese vastgoedmarkt, met een aanzienlijke stijging van de huizenprijzen die sinds 2015 ruim 86% bedraagt, zo blijkt uit gegevens van Eurostat. Deze stijging overtreft het Europese gemiddelde van ongeveer 48%. De impact op de woonlasten van Nederlanders is merkbaar, hoewel deze net boven het Europese gemiddelde liggen.

Uitschieter in EuropaKoophuizen in Nederland opnieuw goedkoper in november 2022

In vergelijking met naburige landen vertoont Nederland een uitzonderlijk sterke prijsstijging. Tussen 2015 en 2022 steeg de waarde van een gemiddelde woning in Duitsland met ongeveer 63%, terwijl deze stijging in België bescheidener was met 34%. De grootste stijgingen deden zich voor in Hongarije (+254%) en Tsjechië (+215%).

Impact op woonlasten

De hoge huizenprijzen resulteren in een significant deel van het inkomen dat Nederlanders aan woonlasten besteden, maar dit ligt slechts marginaal boven het Europees gemiddelde. In 2022 ging gemiddeld 22,6% van het inkomen naar huisvesting, vergeleken met 19,6% in heel Europa.

Woningbezit in Europa

Waar iets meer dan twee derde van de Europese bevolking in een koophuis woont, blijft Nederland hier niet ver achter. Opmerkelijk is echter dat in Oost-Europa een aanzienlijk hoger percentage in een koophuis verblijft. Duitsland is een uitzondering, met iets meer dan de helft van de bevolking die in een huurhuis woont, een ongebruikelijk scenario in Europa.

Bron: fd.nl