Hoogleraar Tilburg University wil dat de overheid ingrijpt bij de plannen voor datacenter Zeewolde

28 december 2021

De gemeenteraad van Zeewolde heeft ingestemd met de bouw van een datacenter voor Facebook moederbedrijf Meta in de gemeente. Hoogleraar Joks Janssen van de Tilburg University is hier fel op tegen. Hij vindt dat de landelijke overheid moet ingrijpen om deze deal tegen te houden. Volgens de hoogleraar en specialist ruimtelijke ordening zijn daar genoeg handvaten voor. Als gevolg van het decentraliseren van de ruimtelijke ordening mogen gemeenten nu zelf beslissingen nemen, zonder dat het Rijk de regie houdt. Sindsdien zijn er in Nederland al talloze distributiecentra gebouwd en hebben zowel Google als Microsoft al een groot datacenter in Nederland. Janssen waarschuwt nadrukkelijk voor een volgende planologische misser, zoals hij de bouw van het datacenter in Zeewolde nu al omschrijft.

Kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd

Net zoals voor het datacenter dat in de Kop van Noord-Holland werd gebouwd wordt er ook nu uitstekende kleigrond opgeofferd. Die grond heeft ons land in de toekomst nog hard nodig, zo pleit de hoogleraar. Duurzame landbouw, duurzaam bouwen en ruimte die vrijgehouden moet worden om voorbereid te zijn op klimaatverandering zijn maar een paar voorbeelden waarom een zo groot stuk grond niet zomaar voor de bouw van een datacenter in Zeewolde moet worden aangewezen. Ook in Flevoland moeten de komende jaren duizenden extra huizen worden gebouwd, ook daar moet ruimte voor beschikbaar zijn.

Hoogleraar Tilburg University wil dat de overheid ingrijpt bij de plannen voor datacenter Zeewolde

Besluiten met grote impact niet aan gemeente overlaten

Janssen hekelt het standpunt van de regering in Den Haag dat beslissingen over wijziging van het bestemmingsplan bij de gemeente liggen. Bij een megaproject zoals het bouwen van een datacenter voor Meta moet het Rijk wel degelijk een vinger in de pap hebben, is zijn mening. De regering moet aanvullende voorwaarden stellen en zich afvragen of de voordelen wel tegen de nadelen opwegen. Het is niet realistisch om een gemeenteraad hierover te laten onderhandelen met een bedrijf van deze omvang.

Besluit heroverwegen

Janssen is van mening dat het Rijk moet ingrijpen. Dat kan, omdat de helft van de genodigde grond in handen is van het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijk kan dus besluiten om deze grond vooralsnog niet aan de gemeente te verkopen. Het nieuwe kabinet dat begin 2022 start krijgt een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het ministerie gaat het beleid voor het uitgeven van grond voor datacenters en andere grote projecten aanscherpen. De hoogleraar pleit ervoor om daar niet op te wachten en in te grijpen in Zeewolde en de bouw van het datacenter op zijn minst nog eens kritisch te beoordelen.

Bron: Het Financieele Dagblad