Hoogbouw heeft veel nadelen

22 november 2018

Het woningtekort in ons land neemt alsmaar toe. Tegelijkertijd neemt ook de bevolkingsgroei toe. In september alleen al konden we 22.629 personen aan onze bevolking bijtellen, de hoogste groei in een maand ooit. Een aannemelijke oplossing zou zijn om meer hoogbouw neer te zetten. Dit is iets wat ook steeds vaker wordt geopperd. Echter heeft dit meer nadelen dan voordelen, stelt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling.

Hoge kosten en groot onderhoud maakt hoogbouw duur

De voordelen van hoogbouw lijken voor de hand te liggen; goed voor de duurzame mobiliteit, veel woningen op een relatief klein oppervlak en energiezuinig. Echter rust dit beeld op een te positieve benadering van hoogbouw.

Hoogbouw vanaf 70 meter hoogte heeft namelijk evidente nadelen. Zo moet er een stevige fundering gelegd worden op onze slappe bodem, waarbij extra veiligheidseisen worden gesteld en complexe bouwtechnieken moeten worden toegepast. En als het gebouw eenmaal staat is er groot onderhoud nodig aan bijvoorbeeld trappenhallen, sprinklers en liften. Hierdoor is hoogbouw alleen betaalbaar voor het hoge segment (4.000 euro per m2 of hoger).

Daarnaast is de doorlooptijd van hoogbouw meer dan tien jaar. Dit betekent dat de plannen gevoelig zijn bij een volgende crisis. Plannen blijven liggen of gebouwen worden maar half afgemaakt. Door die lange looptijd lopen ontwikkelaars, beleggers en bouwers een groter financieel risico.

Hoogbouw niet in trek bij gezinnen en senioren

Hoogbouw is voorts niet in trek bij gezinnen en senioren. Kinderen zijn bij het buitenspelen uit het zicht van de ouders. En vaak zijn er geen speelvoorzieningen voor kinderen in de buurt. Bij senioren speelt het gemis van een buurtgevoel en de grotere afstand tot de straatkant een rol.

Creëer een ‘levendige plint’ waar hoogbouw noodzakelijk is

Het is niet zo dat we helemaal geen hoogbouw meer moeten hebben. Volgens stedenbouwkundige Marlies de Nijs moet hierbij wel een ‘levendige plint’ bewerkstelligd worden. Dit houdt in dat er zich op de onder verdieping winkels of garages bevinden om zo een levendiger straatbeeld te geven. Volgens haar onderzoek heeft vooralsnog slechts 1 op de 5 hoge gebouwen (van 2004 – 2015) een zogenaamde plint.

Het is wel wenselijk om hoogbouw neer te zetten op centrumlocaties met een hoge grondwaarde en waar drukke OV punten zich begeven. Daar is weinig keuze mogelijk. Mits de zogenaamde plint in het bouwkundige ontwerp wordt meegenomen.

Bron: NRC