Hoge Raad: Overheid mag geen voorkeursbehandeling toepassen bij verkoop van bouwgrond

13 december 2021

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak aangaande grondverkoop door de gemeente. De zaak was aangespannen door de franchisenemer van de Albert Heijn in Didam. Die voelt zich benadeeld omdat de gemeente een grondpositie rechtstreeks verkocht aan een projectontwikkelaar die er een Coop supermarkt wil realiseren. De Raad wijst dat overheden, in dit geval de gemeente Montferland, geen voorkeursbehandeling mag toepassen en een stuk grond of een te ontwikkelen pand te koop moet aanbieden aan alle mogelijke gegadigden. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de woningbouw in Nederland, die toch al fors onder druk staat.

Gevolgen voor lopende bouwprojecten

De uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor meerdere bouwprojecten waarbij een gemeente rechtstreeks zaken deed met slechts één gegadigde. Hier moet worden beoordeeld of er mogelijk andere geïnteresseerden benadeeld zijn. Als dat zo is dan kan de verkoop van de grond onrechtmatig zijn. Dit betekent opnieuw forse vertraging bij het realiseren van onder andere woningbouw in Nederland. Deze uitspraak zorgt voor nog meer belemmeringen om de ambitie voor de bouw van 1 miljoen woningen tot 2030 waar te maken. Zo oordeelt één van de betrokken advocaten. Samen met de strengere regels voor stikstof, de gestegen kosten voor bouwmaterialen en energie en een ruimere inspraakmogelijkheid voor omwonenden die de Raad van State afdwong, komt de bouw steeds verder onder druk te staan.

Hoge Raad Overheid mag geen voorkeursbehandeling toepassen bij verkoop van bouwgrond

Onenigheid tussen supermarkten

De zaak die nu speelt betreft een ‘supermarktoorlog’ in Didam. Een deel van het voormalige gemeentehuis van Didam werd verkocht aan een projectontwikkelaar die er een Coop wil vestigen. Daardoor kan de plaatselijke Aldi ook naar het centrum verhuizen door het voormalige pand van Coop in gebruik te nemen. De uitbater van de Albert Heijn wil ook naar het centrum, maar vist nu achter het net. Hij stapte naar de rechter met de uiteindelijke uitspraak van de Hoge Raad als gevolg.

Nieuwe uitspraak Gerechtshof

De uitspraak van de Hoge Raad leidt ertoe dat het Gerechtshof in Den Bosch nu moet oordelen of de grondverkoop door de gemeente Montferland in dit geval nietig moet worden verklaard. Als dat gebeurt dan zullen vergelijkbare zaken ook opnieuw moeten worden beoordeeld. In Didam zou dit betekenen dat de strijd om de betreffende grondpositie opnieuw moet worden gevoerd. Nu met een eerlijke kans voor de plaatselijke Albert Heijn supermarkt.

Bron: Het Financieele Dagblad