Hoe zit het met bouwcontracten tijdens de coronacrisis?

7 april 2020

Ook voor bouwbedrijven is de coronacrisis uniek. Alle voorgaande ongewone situaties zijn niet te vergelijken met de uitdagingen waar Nederland momenteel voor staat. Nooit eerder was een situatie zo maatschappij ontwrichtend sinds de Tweede Wereldoorlog zeggen sommige deskundigen. Bouwopdrachten worden altijd uitgevoerd met een bouwcontract. Hierin staan uiteraard ook uiterste opleverdata, waaraan nu soms niet kan worden voldaan. Dit kan zijn omdat medewerkers niet kunnen of mogen werken op grond van de richtlijnen van het RIVM, of omdat de toelevering van materialen stagneert.

Probeer de schade te beperken

Het advies is om zo snel mogelijk in overleg te gaan als het werk stilligt of dreigt te stagneren. Veel bouwprojecten kunnen niet doorgaan omdat buitenlandse werknemers naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd als gevolg van de coronacrisis. Dan kun je als opdrachtgever op je strepen gaan staan en eisen dat de opdrachtnemer de klus toch voortzet, maar als er sprake is van overmacht dan kan dat natuurlijk niet. Het is van groot belang om samen een oplossing te vinden die voor beide partijen zo min mogelijk negatieve gevolgen heeft.

Welke termen zijn van belang in deze bijzondere situatie?

De coronacrisis is zonder twijfel bijzonder. Dat betekent dat de opdrachtnemer zich kan beroepen op overmacht. Daarbij geldt wel dat er een waarschuwingsplicht is, de opdrachtgever moet zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld als een project vertraging oploopt. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met hogere kosten. Daarbij ontstaat de discussie of de opdrachtnemer zich kan beroepen op overmacht, of dat er sprake is van ondernemersrisico.

Hoe zit het met bouwcontracten tijdens de coronacrisis

Wat kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar afspreken?

Er zijn natuurlijk zaken die je als opdrachtnemer kunt doen om problemen te voorkomen. Eén daarvan is het bijhouden van een logboek waarin wordt aangetekend welke werkzaamheden niet konden doorgaan als gevolg van corona maatregelen. Treed zo snel mogelijk in overleg om schade als gevolg van vertragingen te voorkomen. Kijk daarnaast het bouwcontract nog eens goed na om te controleren of hierin mogelijk bedingen staan waar je nu niet aan kunt voldoen en waarvoor je je wellicht op overmacht kunt beroepen. Bedenk, zowel als opdrachtgever maar ook als opdrachtnemer, dat een termijnverlenging in de meeste gevallen de beste keuze is. Niemand heeft er wat aan als twee partijen tegenover elkaar komen te staan bij de rechter. Oplossingen zoeken in goed overleg is dan ook vrijwel altijd de beste weg om te bewandelen.

Bron: Cobouw