Hoe Rijswijk zonder eigen grond toch duizenden woningen bouwt

15 juni 2023

Rijswijk ontpopt zich tot de woningbouwkampioen van Nederland met 7.519 woningen in aanbouw of in ontwikkeling. De gemeente heeft een ambitieus herstructureringsplan om verloedering tegen te gaan en de woningnood op te lossen. Hoogbouw en herbestemming van leegstaande panden spelen een prominente rol in de ontwikkelingen.

Ambitie om verloedering tegen te gaan

Rijswijk kampte met gedateerde wijken, leegstand van kantoor- en bedrijfspanden en een centraal winkelcentrum met grote leegstand. Om deze trend te keren en een vitale stad te creëren, besloot de gemeente tot grootschalige herstructurering. De ambitie is om duizenden nieuwe woningen te bouwen, de financiële draagkracht van de gemeente te vergroten en een evenwichtige bevolkingssamenstelling te bevorderen.verduurzaming

Hoogbouw als kenmerk van Rijswijk

Hoogbouw speelt een prominente rol in de binnenstedelijke vernieuwing van Rijswijk. De hoogbouwwijken werden altijd gezien als de parels van de stad, naast Oud-Rijswijk en de Rijswijkse landgoederenzone. Daarom is gekozen voor een gebiedseigen ontwikkeling met hoogbouw als centraal element in het stadscentrum.

Concentratie van nieuwbouw en transformatie

De nieuwbouw en transformatieprojecten concentreren zich op drie ontwikkelgebieden in het centrum van Rijswijk: Bogaard Stadscentrum, Kesslerpark rond NS-station Rijswijk en het voormalige industrieterrein Havenkwartier. De meeste projecten betreffen vrije sector huur- en koopwoningen, waarbij bewust is gekozen om geen sociale huurwoningen toe te voegen. Dit draagt bij aan een evenwichtige verdeling van goedkopere en duurdere woningen en bevordert diversiteit in de bevolkingssamenstelling.

Samenwerking met externe partijen en betrokkenheid van omwonenden

Door het gebrek aan eigen grondposities in het centrumgebied is Rijswijk sterk afhankelijk van externe partijen. De gemeente heeft ervaren adviseurs ingeschakeld om ontwikkelaars en beleggers te betrekken bij de plannen. Daarnaast investeert de gemeente veel in overleg met omwonenden, wat heeft bijgedragen aan een soepele voortgang van de projecten zonder vertragende bezwaarprocedures.

Duurzaamheid en groene openbare ruimte

De plannen voorzien niet alleen in nieuwe woningen, maar ook in een aantrekkelijke openbare ruimte met veel groen, ontmoetings- en recreatiemogelijkheden. Rijswijk streeft ernaar om Bogaard Stadscentrum het groenste stadscentrum van Nederland te maken en behoudt daarmee de kenmerk.