Hoe lossen lijsttrekkers woningtekort op?

27 maart 2018

Vooral in grote steden is het woningtekort een probleem dat bij ieder verkiezingsdebat aan de orde komt. Hoe lossen we het tekort aan middenhuurwoningen op? Twee lijsttrekkers, van de PvdA in Utrecht en de VVD in Rotterdam, leggen hun plannen uit.

Rick van der Zweth, PvdA Utrecht

Voor Van der Zweth staat centraal dat niet gebouwd moet worden voor beleggers, maar voor bewoners. Het komt te weinig aan de orde in hoeverre gemeenten de controle over de lokale woningmarkt houden. Het gebeurt te vaak dat marktpartijen te veel vrijheid krijgen van de gemeente en dan met woningen op de loop gaan. Een voorbeeld is te zien in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, waar de gemeente de controle losliet en de huren geëxplodeerd zijn onder leiding van beleggers uit Zwitserland en Qatar.

Het is belangrijk dat we geen woningmarkt hebben waar huizen alleen maar gezien worden als beleggingsobjecten. Wat moet er aan gedaan worden om het woningtekort op te lossen? (1) Er moet actief grondbeleid gevoerd worden door gemeenten. Bovendien moet de gemeente weer bepalen wat er wordt gebouwd en voor welke huurprijs. (2) Nieuwbouw moet voor 30% tot 40% uit sociale huur en voor 30% tot 40% uit middeldure huur bestaan. (3) Het huurpuntensysteem moet doorlopen tot ten minste € 1.000 en niet stoppen bij de sociale huurgrens. Zo krijgen huurders met middeninkomens recht op fatsoenlijke huur en huurbescherming.

Vincent Karremans, VVD Rotterdam

Karremans zegt: “bouwen, bouwen, bouwen. We hebben de grond nú nodig”. De steeds sterkere aantrekkingskracht van Rotterdam zorgt ervoor dat meer starters en mensen met middeninkomens in de stad willen blijven. Het is belangrijk om deze mensen in de stad te houden; ze hebben geld te besteden, trekken nieuwe bedrijvigheid en dat levert werkgelegenheid op.

Er is echter ook in Rotterdam een groot tekort aan betaalbare woningen, starters en mensen met middeninkomens kunnen zelfs nauwelijks iets vinden. De VVD Rotterdam doelt op 10.000 woningen per jaar, zeker de helft middenhuur. Het is realistische onder meer omdat het proces voor het verlenen van vergunningen gaat versnellen, daar moet tempo in. Nog belangrijker is dat de gemeente meer grond beschikbaar moet stellen voor nieuwbouw, want die grond is nú nodig. Bovendien zal de gemeente de grond voordeliger moeten verkopen om het voor ontwikkelaars rendabel te maken middenhuurwoningen te bouwen.

Bron: Het Financieele Dagblad