Hoe krijgt de overheid ons zo ver dat we rekening houden met het klimaat?

1 augustus 2022

We moeten rekening houden met het klimaat. De overheid neemt daarvoor maatregelen die niet altijd even goed vallen. Het is de kunst, zo beschrijft Ben Tiggelaar in zijn column in NRC, om burgers te helpen en te stimuleren om keuzes te maken. Het is zaak om het denken van mensen dusdanig te beïnvloeden dat ze het logisch gaan vinden om maatregelen te nemen voor het klimaat. Het gaat daarbij uiteraard niet alleen om bedrijven en instellingen maar ook om particulieren.

Draagvlak voor klimaatbeleid

Het is belang om draagvlak te ontwikkelen voor de maatregelen voor het klimaat. Door te beginnen met kleine aanpassingen die iedereen kan toepassen zonder dat het heel veel moeite kost. Denk bijvoorbeeld aan het wat lager zetten van de thermostaat. Hoewel sommige mensen beweren echt niet te kunnen functioneren als de temperatuur een graad lager is, zal uit de praktijk blijken dat dit wel meevalt. Daarnaast kun je consumenten en bedrijven stimuleren om klimaatvriendelijke keuzes te maken door deze nadrukkelijk aan te bieden in bijvoorbeeld supermarkten en bouwmarkten.

Hoe krijgt de overheid ons zo ver dat we rekening houden met het klimaat

De overheid heeft een voorbeeldfunctie

De overheid moet natuurlijk zo veel mogelijk het goede voorbeeld geven. Als de overheid wil dat we minder gaan vliegen en vaker de trein pakken, dan moeten ministers en andere overheidsvertegenwoordigers natuurlijk ook in de trein stappen als ze naar Brussel of naar Parijs reizen. Om burgers te stimuleren de juiste keuzes te maken als het gaat om het klimaat kan de overheid kiezen voor CO2 beprijzing. Producten en diensten die vervuilend zijn worden daardoor duurder. Om de burgers te stimuleren kan er daarnaast voor worden gekozen om geld terug te geven voor keuzes die juist goed zijn voor het klimaat. Op die manier wordt het goede beloond. Hiervoor zijn nog veel maatregelen nodig, het is aan de overheid om daarvoor in de nabije toekomst de juiste keuzes te maken.

Bron: NRC