Hoe belangrijk is ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus?

25 augustus 2020

Deskundigen zijn het er over eens: Goede ventilatie kan de verspreiding van het coronavirus beperken. Nu de scholen weer open gaan zijn er veel vragen over goede ventilatie omdat de kinderen weer allemaal naar school mogen en geen mondkapjes hoeven te dragen. De VO-Raad vraagt aan het Outbreak Management Team (OMT) om zo snel mogelijk met een advies te komen. Het RIVM kwam in juli al met het advies om de lucht in ruimtes waar mensen langere tijd samen zijn, zoals een klaslokaal, niet te laten circuleren maar te verversen.

De luchtkwaliteit op scholen baart grote zorgen

De luchtkwaliteit op scholen is al jaren een bron van zorg. Veel van de schoolgebouwen zijn oud en daardoor slecht geventileerd. Nu de ventilatie belangrijk is vanwege het coronavirus is dit onderwerp in één klap weer actueel. Het probleem is zeker niet eenvoudig op te lossen. Ramen op scholen kunnen vaak alleen op een kier open, omdat er anders gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De deur van het klaslokaal open zetten kan leiden tot concentratieproblemen vanwege lawaai vanaf de gangen.

Hoe belangrijk is ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus

Een snelle oplossing is niet voorhanden

Berekeningen van het EIB wezen al vóór de coronacrisis uit dat de verduurzaming van scholen, waaronder ook het verbeteren van het klimaat, een kostenpost inhoudt van tegen de 2 mld euro. Dat geld is simpelweg niet voorhanden. Zeker is ook dat de ventilatie in verband met het corona virus niet op orde kan worden gebracht voordat de scholen weer beginnen. Gemeenten en scholen zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Maar gemeenten hebben het financieel nu al moeilijk vanwege de coronacrisis, waardoor een duurzame oplossing op korte termijn onhaalbaar lijkt.

Bron: Het Financieele Dagblad