Hittegolf op de woningmarkt: forse prijsstijgingen van koopwoningen

8 juli 2024

Verkoopstijging en krapte

Het tweede kwartaal van 2023 markeerde een intense periode op de woningmarkt, gekenmerkt door snelle verkopen en stijgende prijzen. In vergelijking met dezelfde periode in 2022 was er sprake van een verhoogde activiteit, waarbij woningen sneller werden verkocht en er vaker boven de vraagprijs werd geboden. De Nederlandse woningmarkt heeft de neergang van 2022 achter zich gelaten, zoals blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die spreken van een “hittegolf” op de markt.

Oorzaken van de prijsstijgingRabobank eind 2023 koophuizen bijna 8% in prijs gedaald

De voortdurende prijsstijgingen zijn grotendeels te wijten aan het hoge consumentenvertrouwen, hogere lonen, en een stabiele hypotheekrente. Deze factoren stellen kopers in staat meer te lenen en te bieden, wat de concurrentie verder aanwakkert. Het gemiddelde aantal dagen dat een woning te koop staat, is gedaald tot 27 dagen, een week korter dan een jaar geleden. Dit versnelt het besluitvormingsproces voor kopers, die snel moeten handelen en bereid moeten zijn een hogere hypotheek af te sluiten.

Toenemende ongelijkheid

De stijgende huizenprijzen leiden tot toenemende ongelijkheid tussen starters en doorstromers. Doorstromers, die profiteren van de overwaarde van hun huidige woning, hebben een aanzienlijk voordeel ten opzichte van starters zonder eigen woning. Deze dynamiek stuwt de prijzen verder op en vergroot de kloof tussen verschillende groepen aspirant-kopers.

Toename van verkochte woningen

In het tweede kwartaal kwamen er iets meer woningen op de markt, wat de werkdruk voor makelaars verhoogde. NVM-makelaars verkochten in totaal ruim 35.000 woningen, een stijging van 3,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook werden er meer nieuwbouwwoningen verkocht, hoewel het aanbod nog steeds niet volledig tegemoetkomt aan de groeiende vraag.

Prijsstijgingen in detail

De gemiddelde verkoopprijs van woningen steeg met 13,6 procent ten opzichte van het voorjaar van 2023, met een mediane verkoopprijs van 468.000 euro. De prijsstijging van kwartaal op kwartaal bedroeg 7,2 procent, een zeldzame toename. Dit heeft ertoe geleid dat de term ‘lagere prijsklasse’, die woningen onder de 300.000 euro omvat, bijna achterhaald is. In sommige regio’s, zoals Amsterdam en Haarlem, worden nauwelijks nog woningen voor minder dan drie ton verkocht.

Overbieden en vraagprijsverschillen

Overbieden is opnieuw de norm geworden. In het afgelopen kwartaal werd bij 67 procent van de verkochte woningen meer dan de vraagprijs geboden, een aanzienlijke toename ten opzichte van 39 procent een jaar eerder. In regio’s zoals Amsterdam, Flevoland en Utrecht ligt dit percentage zelfs boven de 75 procent. Gemiddeld wordt een woning voor 4,3 procent meer dan de vraagprijs verkocht, met aanzienlijke verschillen afhankelijk van het woningtype.

Beperkte keuze voor kopers

Hoewel woningzoekenden iets meer keuze hadden in het tweede kwartaal, blijft het aanbod beperkt. Het aantal beschikbare woningen per potentiële koper steeg van 2,3 naar 2,4, maar ligt nog steeds lager dan de 2,7 woningen per koper in de lente van 2023. Regionale verschillen zijn significant: in delen van Friesland en Zeeland hebben kopers meer keuze, terwijl de situatie nijpend is in regio’s zoals Utrecht en Flevoland, waar minder dan twee woningen per koper beschikbaar zijn.

Nieuwbouw en toekomstperspectieven

De interesse in nieuwbouwwoningen nam toe, deels als gevolg van de krapte en prijsstijgingen op de markt voor bestaande woningen. De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen was 475.000 euro, en er werden 7.354 nieuwbouwwoningen verkocht, een stijging van 70 procent ten opzichte van vorig jaar. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, blijft het aanbod achter bij de vraag, wat zorgen baart bij makelaars. Nieuwbouw is cruciaal voor de lange termijn omdat het zorgt voor meer keuze en doorstroming op de woningmarkt.

Ondanks de positieve verkoopcijfers, vrezen makelaars dat het grote aandeel appartementen in nieuwbouwprojecten niet aansluit bij de woonwensen van veel Nederlanders. De woningmarkt blijft dus een complex speelveld met veel uitdagingen voor zowel kopers als makelaars.

Bron: nrc.nl