Hitte in huizen door gebrek aan koeling. Allemaal aan de airco?

24 juli 2023

Nederlandse huizen slecht toegerust voor hitte

Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat Nederlanders in de zomer vaker te maken hebben met oververhitting in hun woningen. Hoewel Nederland strengere isolatieregels hanteert om het energieverbruik te verminderen, is er weinig geregeld wat betreft koeling. Experts waarschuwen dat hierdoor veel huizen niet goed te koelen zijn, wat leidt tot problemen voor bewoners. De verkoop van airco’s stijgt als gevolg hiervan, maar dit leidt tot hogere energiekosten en milieuproblemen.

Problemen met hitte in huizen

Uit onderzoek van zes regionale GGD’en blijkt dat 51% van de 140.000 ondervraagde mensen matig tot slecht verkoeling kan vinden in hun woning. In steden loopt dit percentage zelfs op tot 61%. De hitteproblemen zijn mede te wijten aan slecht ontworpen huizen die niet zijn gebouwd op de warmere zomers. Grote ramen en deuren zijn populair, maar deze nemen veel hitte op, waardoor koelen moeilijk wordt.

Toenemende populariteit van airco’s

Doordat het in de zomers steeds warmer wordt, schaffen steeds meer mensen airconditioning aan. Inmiddels heeft bijna 20% van de Nederlandse huishoudens een airco, wat neerkomt op ruim een miljoen huishoudens. De verkoop van airco’s is de afgelopen drie jaar enorm gestegen, maar dit zorgt voor een groter energieverbruik en daarmee een milieuprobleem.

4,5 miljard airco’s op de wereld dragen bij aan afkoeling maar ook aan opwarming van de aarde

Zonwering en groen als alternatief

Om het gebruik van airco’s te verminderen, zijn er alternatieve oplossingen zoals zonwering en meer groen op daken en in tuinen. Nieuwbouwhuizen worden nu beter geïsoleerd en hebben vaker zonneschermen of warmtepompen die kunnen koelen. Experts benadrukken dat gemeenten bij hun plannen voor duurzame warmte ook moeten nadenken over koeling om nieuwe hitteproblemen te voorkomen.

Regelgeving en bescherming

De vereniging voor huurders, de Woonbond, pleit voor aanpassing van wet- en regelgeving om hitte in woningen te voorkomen en te bestrijden. In de huursector kan hitte als een gebrek worden beschouwd, waarop de verhuurder actie moet ondernemen. Voor bewoners binnen een Vereniging van Eigenaren pleit Vereniging Eigen Huis voor gemakkelijkere bescherming tegen hitte, zodat gezamenlijke keuzes over zonneschermen geen problemen opleveren.

Bron: FD.nl