Het Rijk moet ingrijpen tegen luchtvervuiling

26 september 2017

Bron: NRC Handelsblad

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) moet naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak direct met plannen komen om luchtvervuiling tegen te gaan.

Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht kijken uit naar de reactie van Dijksma op dat vonnis. De vier grote steden waarschuwden al in 2014 voor overschrijdingen, maar het uitstellen van een landelijk beleid bleef doorgaan. Dit brengt de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van het luchtkwaliteitsbeleid alleen maar in gevaar.

Steun in de rug

De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit en Duurzaamheid, D66) ziet de uitspraak van de rechter als een steun in de rug. Rotterdam en Amsterdam blijven na vele maatregelen, zoals het inzetten van milieuzones en op grote schaal laadpalen bouwen, nog steeds niet voldoen aan de wettelijke eisen en claimen dat het ministerie met aanvullend beleid moet komen voor luchtverontreiniging. Maastricht voldoet naar eigen zeggen bijna overal aan de wettelijke normen.

Uit de begroting die Dijksma presenteerde bleek dat het kabinet volgend jaar toewerkt naar uitstootwaarden die de internationale gezondheidsorganisatie, WHO, hanteert. Het zet de grote steden nóg meer onder druk om strengere maatregelen te nemen. Deze week komt de staatssecretaris met een landelijke lijst van knelpunten waar de overschrijding structureel boven de wettelijke norm is. Amsterdam en Rotterdam zullen daar zeker in voorkomen.