Herstructurering bij BAM verwacht vanwege tegenvallende cijfers

8 september 2020

Begin september presenteert bouwbedrijf BAM de cijfers over het eerste halfjaar van 2020. Algemeen wordt aangenomen dat er een flink verlies moet worden geïncasseerd. Daarom verwachten analisten dat BAM zal overgaan tot grootschalige herstructurering binnen het bedrijf. Een afgeslankt BAM maakt immers minder kosten en kan daardoor de tegenvallende prestaties beter het hoofd bieden. Als deze plannen doorgaan zal het bedrijf qua grootte voorbij worden gestreefd door het beter presterende VolkerWessels. In juli kwam het bedrijf al met een winstwaarschuwing en werd aangekondigd dat BAM International zou worden beëindigd.

Vooruitzichten voor 2e helft 2020 somber

Financieel deskundigen verwachten dat het tij in de tweede helft van 2020 zeker niet zal keren voor bouwbedrijf BAM. Vanwege het afstoten van BAM International moet geld worden gereserveerd om medewerkers die worden ontslagen te compenseren. Daarnaast houden experts rekening met meer afboekingen, onder andere op goodwill. De financiële tegenslagen zullen tot gevolg hebben dat het eigen vermogen van het bedrijf zal dalen tot 12,5%, dat is zo’n 4% minder dan nu het geval is. Om de situatie  te verbeteren kan BAM overwegen om de slecht presterende Duitse tak te verkopen, of juist de wel goed functionerende Britse afdeling, die goed is voor zo’n 30% van de huidige omzet. Ook uitgifte van aandelen kan wellicht meer cashflow opleveren, of het uitstellen van de aflossing van een grote obligatielening die voor 2021 gepland staat.

Herstructurering bij BAM verwacht vanwege tegenvallende cijfers

Snelle actie is noodzakelijk volgens deskundigen’

Deskundigen achten het noodzakelijk dat bouwbedrijf BAM snel actie onderneemt. Een mix van maatregelen ligt voor de hand, om op die manier het risico te spreiden. Een emissie van aandelen wordt dan ook verwacht, evenals het afstoten van dochterbedrijven. Verkoop van de Britse tak lijkt daarbij het minst voor de hand te liggen. Concurrent VolkerWessels is BAM inmiddels qua omzet al dicht genaderd. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat dit bedrijf de positie van grootste bouwonderneming van Nederland gaat overnemen van BAM.

Bron: Het Financieele Dagblad