Herleving van de ‘suburban dream’ in het VK

11 december 2023

De utopie van naoorlogse ‘new towns’ als oplossing voor het woningtekort

In Engeland wint het idee van nieuwe steden en dorpen terrein als reactie op het toenemende woningtekort. Hoewel de tuinsteden van weleer niet door iedereen als succesvol worden beschouwd, lijkt Labour-leider Keir Starmer de ‘suburban dream’ nieuw leven in te willen blazen. Deze nieuwe generatie new towns wordt voorgesteld als de oplossing voor het ernstige woningentekort van 4,3 miljoen huizen.

Harlow: Een Utopie in Beton? De opkomst en neergang van new townsHuizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk hard onderuit

Harlow, een van de 22 new towns in het VK, werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht als een utopische plek waar arbeidersgezinnen een betere toekomst zouden vinden. Hoewel de initiatieven veelbelovend begonnen, kwamen de new towns vanaf de jaren zestig in de greep van verveling en verval. De voormalige belofte van zelfvoorzienendheid en welvaart bleek moeilijk waar te maken.

Het leven en de kunst in Harlow

Harlow, ooit bekend als het ‘kinderwagendorp’, heeft te maken gehad met de uitdagingen van stedelijke planning. Oorspronkelijk bedoeld om een harmonie tussen mens en natuur te creëren, belandden veel new towns in de verveling van suburbia en het verval van slechte bouwkwaliteit. Een contrast tussen oud en nieuw, zoals te zien in de kunstwerken en architectuur, illustreert de complexiteit van het plannen van een stad.

Waarom new towns faalden en hoe dit te vermijden

De new towns bleken niet immuun voor de veranderingen in economie en samenleving. De snelle achteruitgang na de economische malaise van de jaren tachtig bracht de beperkingen van starre planning aan het licht. De les voor de toekomst is flexibiliteit in planning en anticiperen op onvoorziene veranderingen, zoals de verschuiving naar distributie en logistiek als economische motoren.

Een mogelijke oplossing voor het huidige woningentekort

Terwijl Labour pleit voor nieuwe new towns als oplossing voor het groeiende woningentekort, benadrukken experts dat deze aanpak weliswaar lokaal huizen kan bouwen, maar niet het bredere probleem van restrictieve ruimtelijke ordeningsregels oplost. Het VK moet nadenken over het inpassen van nieuwe steden in het grotere stedelijke netwerk om economische groei te bevorderen.

Verzet tegen vernieuwingsprojecten en de noodzaak van aanpassing

De inwoners van Harlow verzetten zich tegen grootschalige vernieuwingsprojecten, aangezien ze hun stad zien als iets tijdloos en compleets. De uitdaging voor stadsplanners is om flexibiliteit in te bouwen in nieuwe ontwerpen en stadsontwikkelingsplannen om aan te passen aan de behoeften van de gemeenschap en de tijdgeest.

New towns over de hele wereld

Het VK is niet uniek in zijn aanpak van new towns. Andere landen zoals Frankrijk, Zweden en Denemarken hebben vergelijkbare initiatieven ondernomen. Nederland deelt deze stroming met groeikernen als Zoetermeer en Capelle aan den IJssel. Teruggaand naar de beweging van tuinsteden vóór de oorlog, hebben new towns overal ter wereld gediend als experimenten in stadsplanning en sociale verandering.

Bron: fd.nl