Heb jij een blinde vlek?

14 februari 2018

Des te hoger je functie, des te groter de kans op het hebben van een blinde vlek.

Een blinde vlek kan je eigen functioneren en dat van het bedrijf ondermijnen. Normaal vertellen collega’s of vrienden ons wat we zelf niet zien, maar hoe hoger je functie, hoe minder feedback je waarschijnlijk krijgt. Daarnaast wordt de kans dat mensen je spontaan wijzen op een blinde vlek  snel kleiner.

Kwaliteit van management en leiderschap

Een onderzoek van Fabio Sala heeft aangetoond dat er een duidelijke samenhang is tussen je functie en de mate waarin je je eigen zwakheden niet herkent. De resultaten uit het onderzoek logen er niet om na het uitvoeren van een zogeheten ‘360-graden test’. Zo werd aangetoond dat verschillen tussen eigen beoordeling en beoordeling door collega’s groter werd wanneer de functie van de proefpersonen hoger was.
Volgens Sala draagt kennis bij aan de kwaliteit van management en leiderschap. Daarnaast is er aangetoond dat bedrijven waar meer medewerkers blinde vlekken hebben, dit bedrijf financieel slechter presteert. Om dit te voorkomen moet de feedback zelf georganiseerd worden. Door het organiseren van feedback kunnen de blinde vlekken grotendeels onder controle worden gehouden.

Bron: NRC