Grondbelasting als oplossing voor problemen op de huizenmarkt

2 april 2024

De recente aandacht in de Tweede Kamer voor het aanpakken van de waardevermeerdering van nieuwbouwgrond door speculatie is een stap in de goede richting. Toch is er meer nodig om de huizenprijzen beheersbaar te maken, betoogt Eli Dorsman.

Grond: de Bermudadriehoek van de woningbouw

De stijgende grondprijzen hebben geleid tot een aanzienlijk hoger aandeel van grondkosten in de totale woningprijs, van 25% naar 60% sinds 1995. Dit geld verdwijnt grotendeels uit de economie en kan niet geïnvesteerd worden in woningkwaliteit, wijkvoorzieningen, of publieke infrastructuur.

Planbatenheffing en politieke steun

Er lijkt nu voor het eerst sinds 1977 een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn die de waardestijging van bouwgrond anders wil aanpakken. De planbatenheffing, een heffing op waardestijging bij bestemmingswijzigingen, krijgt steun van verschillende partijen in de Kamer.

Problemen en oplossingen

Het gebrek aan financiering door grondspeculatie leidt tot vastgelopen projecten en vertragingen in de bouw. Een grondbelasting, zoals de planbatenheffing, kan dit aanpakken door onverdiende grondwinsten te belasten en de maatschappelijke kosten van de grondmarkt te beperken.

Voordelen van grondbelasting

Een algemene grondbelasting kan grond- en huizenprijzen stabieler maken en de woningen beter betaalbaar. Het maakt het mogelijk om projecten rendabel te maken zonder overheidssubsidies en gemeentelijke investeringen terug te verdienen voor nieuwe investeringen in wonen.

Oproep aan politici

Nieuwe Tweede Kamerleden hebben de kans om door grond te belasten het waardelek van de woningbouwopgave te dichten, waardoor wonen en bouwen haalbaar en betaalbaar worden.

Bron: nrc.nl