Groene waterstof heeft de toekomst, maar is de beoogde capaciteit wel haalbaar?

18 juli 2022

De eerste fabriek levert nog geen 2 megawatt aan stroom opgewekt door groene waterstof per jaar als deze in bedrijf wordt gesteld. Dat is nu nog niet het geval want in de in maart 2022 geopende centrale wordt nu nog volop getest. Maar als het aan de overheid ligt is die capaciteit in 2030 opgevoerd naar 4.000 megawatt per jaar. Dat is een ambitie die nauwelijks haalbaar lijkt, ondanks de ambitieuze plannen voor de bouw van grote waterstofcentrales op verschillende locaties in Nederland. De eerste fabriek voor groene waterstof staat in Friesland, in Oosterwolde. Deze fabriek is in feite een testopstelling, de ontwikkelaars onderzoeken hoe waterstof het beste kan worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de stroomvoorziening in Nederland.

Hoe wordt groene waterstof gemaakt?

De stroom voor de centrale wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen. Deze stroom wordt in elektrolysers gebruikt om water te scheiden in zuurstof en waterstof. De waterstof wordt vervolgens onder hoge druk opgeslagen in vulstations en vervolgens overgepompt in tanks die naar de uiteindelijke afnemers gaan.

Groene waterstof heeft de toekomst, maar is de beoogde capaciteit wel haalbaar

Netcongestie

Nederland krijgt in toenemende mate te maken met ‘netcongestie’, het overbelast raken van het stroomnet. De fabriek in Oosterwolde is met name opgezet om te onderzoeken wat er gedaan kan worden aan deze overbelasting. Als de fabriek goed kan produceren, dus als de zon fel schijnt, moet de groene waterstof worden opgeslagen om op een later moment te kunnen inzetten. De waterstof kan onder andere worden gebruikt voor auto’s maar ook voor het verwarmen van gebouwen. De fabriek in Friesland hoopt na de zomer van 2022 te gaan draaien.

Nog veel onzekerheden

Het Sinnewetterstof project in Friesland loopt 5 jaar. In die tijd moeten nog veel zaken worden uitgezocht. Hoe kan de zonne-energie die wordt opgewekt op hoogzomerse zonnige dagen goed worden omgezet in groene waterstof die kan worden opgeslagen voor gebruik als daar behoefte aan is? Een vraag die ook pas in de toekomst kan worden beantwoord is hoe lang de elektrolysers meegaan die zijn geleverd. De Deense leverancier geeft een bepaalde periode garantie, maar het is afwachten hoe snel de apparaten moeten worden afgeschreven. Als er meer duidelijk is dan kunnen andere centrales voor groene waterstof daar hun voordeel mee doen in de toekomst. Het hangt ervan af hoe snel de ontwikkelingen gaan of de ambitie van die 4.000 megawatt per jaar gehaald gaan worden rond 2030.

Bron: Het Financieele Dagblad