Wat zijn de gevolgen van de plannen van het kabinet voor starters, kopers en huurders op de Nederlandse woningmarkt?

17 juni 2022

Het kabinet lanceert anno 2022 het ene na het andere plan voor woningmarkt. Wat betekenen deze kabinetsplannen voor de verschillende groepen die zich op deze markt begeven? Dit zijn de zaken waarmee kopers, huurders en starters te maken krijgen. Eind mei 2022 presenteerde minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening opnieuw een nota, deze keer onder de titel “Betaalbaar Wonen”. Sommige plannen waren al eerder bekend, een aantal is nieuw.

Plannen uit het regeerakkoord

In het regeerakkoord van Rutte IV stonden al wat plannen voor de woningmarkt. De ‘jubelton’ verdwijnt. Ouders mogen hun kinderen geen belastingvrije schenking meer doen voor de aankoop van een huis. Gemeenten mogen een zelfwoonplicht instellen voor koopwoningen en de overdrachtsbelasting voor woningen die worden aangekocht voor de verhuur is omhoog gegaan. Naast deze maatregelen komt de minister met nog meer kabinetsplannen voor de woningmarkt die van belang zijn voor zowel starters als overige huurders en kopers.

Studieschuld

Het kabinet stelt voor om bij het kopen van een woning de actuele studieschuld bij DUO te laten meewegen. Eerder was dat de oorspronkelijke schuld. Dit is natuurlijk niet eerlijk als de student een deel van die schuld al heeft afgelost. Voorheen konden huizenkopers hun schuld bij DUO verdoezelen of zelfs helemaal verzwijgen. Sinds 2021 mag de hypotheekverstrekker informatie opvragen bij DUO, zij het pas na toestemming van de klant.

Eerlijker verkoop van een woning

Vereniging Eigen Huis opende in 2021 een meldpunt waar kopers terecht konden voor het melden van oneerlijke praktijken bij de verkoop van een woning. Er wordt vooral geklaagd over onduidelijkheid bij het bieden en onderlinge afspraken tussen makelaars om de prijs voor een woning op te drijven. Om hier een eind aan te maken wil het kabinet een biedlogboek verplicht stellen. Hierin moeten de biedingen worden bijgehouden. Een koper kan deze gegevens, uiteraard geanonimiseerd, inzien als hij twijfelt of de verkoop van een huis wel eerlijk is verlopen.

Wat zijn de gevolgen van de plannen van het kabinet voor starters, kopers en huurders op de Nederlandse woningmarkt

Forse ingreep op de huurmarkt

Het kabinet wil door middel van een aanpassing in het puntensysteem een veel groter deel van de huurwoningen in Nederland onder de gereguleerde huur laten vallen. Nu geldt een huurprijs die aan regels is gebonden alleen voor sociale huur. Door de regulering te verhogen naar meer punten die een woning kan krijgen gaan er straks als het aan het kabinet ligt ook regels gelden voor woningen met een huur tot 1.000 of zelfs 1.250 euro per maand. Het is nog niet duidelijk hoe dit plan wordt uitgewerkt. Of zittende huurders er ook van profiteren moet bijvoorbeeld nog worden besloten. Daarnaast worden de regels voor de toekenning van huurtoeslag aangepast en vereenvoudigd. Deze aanpassingen worden over een periode van 5 jaar doorgevoerd, waarschijnlijk vanaf 2024.

Meer subsidie voor een warmtepomp

De ministers De Jonge en Jetten (Klimaat) kondigden in mei 2022 aan dat het vanaf 2026 verplicht wordt om een cv ketel bij vernieuwing te vervangen door een warmtepomp. Dit mag een hybride of elektrische pomp zijn. Daarnaast kan de huiseigenaar als dat mogelijk is kiezen voor aansluiting op een warmtenet. Om de kosten voor huiseigenaren enigszins binnen de perken te houden wordt de subsidie verhoogd van 20% naar 30% van de kosten. Niet alle kabinetsplannen voor de woningmarkt worden door alle betrokken partijen met gejuich begroet. De toekomst moet uitwijzen of ze haalbaar zijn en of ze het gewenste effect hebben.

Bron: NRC