Gemeenten weren ontsierende distributiecentra vanwege landschapsverstoring

1 februari 2022

Steeds meer bedrijven willen een groot distributiecentrum laten bouwen. Maar gemeenten zijn vaak niet blij met deze ‘blokkendozen’ omdat ze het landschap ontsieren en daardoor veel ergernis veroorzaken. Ook wordt er vaak bezwaar aangetekend door omwonenden waardoor de procedure voor het verlenen van de vergunning voor de bouw van distributiecentra sowieso problemen oplevert.

Gemeenten aarzelen over nieuwe locaties

Vooral in Zuid-Nederland schoten de afgelopen jaren de distributiecentra als paddenstoelen uit de grond. In de centra werken veel arbeidsmigranten die in de omgeving gehuisvest moeten worden. Omwonenden klagen daardoor niet alleen over de ‘verdozing’ van de omgeving, maar ook over overlast van de arbeidsmigranten. In sommige gevallen wordt zelfs geklaagd dat een dorp of stad hierdoor zijn oorspronkelijke identiteit dreigt te verliezen. Gemeenten zijn daarom steeds vaker terughoudend met het verlenen van een vergunning.

Gemeenten weren ontsierende distributiecentra vanwege landschapsverstoring

Enorme groei van logistiek vastgoed

Sinds 2016 is het aantal vierkante meters waar distributiecentra staan met meer dan 30% toegenomen. Een belangrijke oorzaak is dat er steeds meer online wordt gekocht. De uitbraak van corona deed daar nog een flinke schep bovenop. Greenport Venlo, een locatie waar de afgelopen jaren meerdere enorme distributiecentra werden gevestigd, merkt ook dat er minder animo is. De laatste jaren zijn er geen nieuwe panden meer bij gekomen, aldus directeur Ruud van Heugten. De afgelopen jaren is er vooral gebouwd rond Tilburg en Venlo. Daarom is er vooral in deze provincies steeds meer weerstand tegen verdere uitbreiding.

Strenge eisen aan nieuwe distributiecentra

Ondanks het bezwaar dat er is tegen de grote distributiecentra, het gaat vaak om loodsen van 40.000 vierkante meter en meer, komen er nog steeds nieuwe bij. Er wordt naarstig gezocht naar andere locaties, onder andere in de regio’s Tiel en Waalwijk. Maar gemeenteraden instrueren hun wethouder om een eisenpakket op tafel te leggen. Hierin komen punten naar voren als ‘garanties voor hoogwaardige arbeidsplaatsen’ en ‘ruimte voor lokale bedrijven’. Als de zuidelijke provincies hun bezwaren overeind houden, zal dit er waarschijnlijk toe leiden dat ook elders in Nederland naar ruimte wordt gezocht voor mega distributiecentra.

Bron: Het Financieele Dagblad