Gemeenten twijfelen aan voldoende kennis voor de Omgevingswet

22 november 2019

De Omgevingswet baart veel gemeenten ernstig zorgen. Uit een recente enquête blijkt dat ongeveer de helft van de gemeenten grote twijfels heeft over de vraag of ze voldoende kennis in huis hebben om deze nieuwe wetten en regels correct te kunnen uitvoeren. Er is een benchmark opgesteld om te meten hoe ver de gemeenten staan met de implementatie. Daaruit blijkt dat er nog veel onduidelijk is. Steden zijn vaak verder in de ontwikkeling dan plattelandsgemeenten.

Actie is noodzakelijk

Hoewel er nog ruim de tijd lijkt te zijn om de nieuwe Omgevingswet te implementeren begint de tijd te dringen. Hebben de gemeenten nog tot 2029 de tijd om alle nieuwe regels toe te passen, voor de provincies is er nog maar een jaar te gaan, vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe wet al voor de provinciebesturen. De aandachtspunten initiatiefgericht werken en gebiedsgericht werken spreken de gemeenten erg aan. Een ruime meerderheid van de in de recente enquête ondervraagde gemeenten spreekt de verwachting uit dat ze deze punten goed en tijdig kunnen oppakken.

Gemeenten twijfelen aan voldoende kennis voor de Omgevingswet

Gemeenten verwachten minder veranderingen

De gemeenten verwachten nog moeite te hebben met de cultuuromslag die de nieuwe Omgevingswet teweeg moet brengen in hun organisaties. Maar de verwachting dat de nieuwe wet veel en grote veranderingen teweeg zal gaan brengen is ten opzichte van 2018 gedaald. Zo’n 20% van de gemeenten verwacht op de goede weg te zijn met de implementatie van de Omgevingswet. Tien procent is van mening dat er nog een flinke slag moet worden gemaakt en geeft zichzelf een onvoldoende. De overige 70 procent zit hier tussenin. Het belangrijkste punt van de nieuwe wet is dat bestaande regelgeving wordt gebundeld en gestroomlijnd. Dit moet ervoor zorgen dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen voor de uitvoering van ruimtelijke projecten. De tijd zal leren of zij en de provincies op tijd hun zaken op orde hebben.

Bron: Stadszaken.nl