Gemeenten gaan mee in gasverbod nieuwbouwwoningen

17 juli 2018

De twintig grootste gemeenten in Nederland zijn vóór het verbod op gasaansluitingen bij nieuwbouwwoningen, dat op 1 juli is ingegaan. De bouwsector had forse kritiek op de maatregel. Dat het verbod van 1 januari 2019 naar 1 juli 2018 is verschoven, vinden de bouwbedrijven overhaast. Ze zijn bang dat ze extra kosten moeten maken om aan de nieuwe eisen te voldoen. Er zijn volgens marktanalist Bouwtrend namelijk al zo’n 10.000 woningen ontworpen met een gasaansluiting. Deze moeten nu allemaal aangepast worden, wat tot wel 10.000 euro extra kan kosten per woning.

Uitzonderingen

De gemeenten hebben geen boodschap aan deze kritiek. Er is een regeling om in uitzonderlijke gevallen een nieuwbouwwoning of -wijk toch aan te sluiten op aardgas, maar zeventien van de twintig gemeenten willen hier geen gebruik van maken. Drie gemeenten houden dus de deur op een kier. Alleen Almere gaat ervan uit dat er op beperkte schaal gebruikgemaakt gaat worden van de uitzonderingsregeling.

De uitzonderingsregeling mag worden toegepast wanneer er sprake is van technische onmogelijkheden of wanneer er extreem hoge kosten gemaakt moeten worden. De regeling zal bij de twintig grote gemeenten dus niet tot nauwelijks gebruikt worden. Hierdoor komt het plan van het kabinet om Nederland in 2050 aardgasvrij te zijn, een stuk dichterbij. Bovendien kan de gaswinning in Groningen dan ook eerder stoppen.

Ook de afgelopen jaren zijn al veel aardgasloze woningen gebouwd

Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren juist extra hard gewerkt om aardgasloze nieuwbouw te stimuleren. Onder deze gemeenten zijn Zaanstad, Utrecht, Haarlemmermeer, Nijmegen en Groningen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt echter de inschatting dat er van de 380 gemeenten er toch wel enkele tientallen zullen zijn die de uitzonderingsregels zullen gaan gebruiken.

Bron: NRC