Gemeente Utrecht: gedurende 6 weken gaan alle sociale huurwoningen naar statushouders

18 juli 2022

De gemeente Utrecht neemt een bijzondere maatregel om te voldoen aan de verplichting tot huisvesting van statushouders. Gedurende een periode van 6 weken worden alle vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan deze doelgroep. De maatregel gaat in per 1 augustus. Het is de bedoeling om op deze manier een groot deel van de 490 statushouders die de gemeente momenteel heeft aan een permanente woning te helpen.

Veel gemeenten kampen met achterstanden

Utrecht moet in 2022 aan 650 statushouders huisvesting aanbieden. Tot nu toe konden slechts 160 van hen een huurwoning betrekken. Met de nu genomen maatregel hoopt de gemeente de achterstand in september 2022 te hebben weggewerkt. Niet alleen Utrecht maar ook andere gemeenten hebben dit probleem. Vanwege de krapte op de huizenmarkt staan er in het hele land nog duizenden voormalig asielzoekers op de wachtlijst voor een woning.

Gemeente Utrecht gedurende 6 weken gaan alle sociale huurwoningen naar statushouders

Wegnemen van weerstand

Er bestaat weerstand tegen de huisvesting van asielzoekers, niet alleen in Utrecht. Normaal gesproken moet een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan kwetsbare groepen. Statushouders vallen daar ook onder. Door nu te kiezen voor een inhaalactie zal deze groep vanaf half september nauwelijks nog een rol spelen, zo is de verwachting. Het is voor Utrecht nog onduidelijk hoeveel woningen nodig zijn. Statushouders zijn vaak alleenstaand, er wordt bekeken of gezamenlijke huisvesting in bepaalde gevallen mogelijk is. Daarnaast heeft Utrecht met het Rijk afspraken gemaakt over de versnelde bouw van 2.500 sociale huurwoningen. Die moeten een bijdrage gaan leveren aan het verkorten van de wachttijd, die nu gemiddeld 11 jaar bedraagt.

Bron: Het Financieele Dagblad