Gemeente Amsterdam krijgt failliete Slotervaartziekenhuis niet in handen

23 juli 2019

Herhaaldelijke verzoeken van de gemeente Amsterdam om controle te krijgen over de overname van het Slotervaartziekenhuis, zijn door de rechter van de hand gewezen. Dit leidt tot tevreden gezichten bij de curatoren, die vinden dat de gemeente zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. Zo zou de gemeente Amsterdam onder andere via erfpachtrecht en andere publieke middelen het failliete ziekenhuis in handen willen krijgen en een onderzoek willen afdwingen naar de eigenaren van het pand.

Optimale overname

Veel liever kiezen de curatoren voor een uiterst positief scenario. Dat betekent dat vastgoedbedrijf Zadelhoff het pand van het Slotervaart overneemt en daarvoor bereid is alle schulden te betalen. Het gaat dan om een bedrag van 55 tot 58 miljoen euro. Dat betekent dat alle schuldeisers hun geld krijgen, iets wat zeldzaam is. In de eerste instantie werd de schuld geschat op 45 miljoen, maar nog altijd melden schuldeisers zich en zijn er kosten om het pand open te houden voor onder andere een laboratorium van het naburige Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, dat er gevestigd is.

Populair pand

Voor de verkoop van het Slotervaartziekenhuis waren er zestien gegadigden. De gemeente Amsterdam deed in een eerder stadium al een bod, dat veel lager ligt dan het bedrag dat Zadelhoff wil neertellen, met een verschil van minstens 10 miljoen euro. Zadelhoff is de perfecte kandidaat, omdat deze partij als enige tegemoetkomt aan alle schuldeisers en wil voldoen aan alle voorwaarden die de gemeente oplegt. Volgens de curatoren wil de gemeente Amsterdam eigenlijk het liefst dat het pand gesloopt wordt om plaats te maken voor woningbouw. En dat terwijl er een eis vanuit de gemeente ligt dat de plek bestemd is voor laagdrempelige zorg.

Nieuwe mogelijkheden

Om het ziekenhuis open te houden voor de huurders, is een gering aantal personeelsleden nog werkzaam in het pand. Een zorginstelling is bereid gevonden de vele patiëntendossiers te gaan beheren. Die nog minstens 15 jaar bewaard moeten blijven. Een veiling van de inboedel van het Slotervaartziekenhuis heeft recent 2,2 miljoen euro opgebracht. Ook via zorgverzekeraars zal nog een paar miljoen euro worden betaald. Inmiddels worden er door Zadelhoff al renovatieplannen gemaakt en zal het pand via een deal met de vastgoedondernemer weer in handen van de oorspronkelijke eigenaren komen. Als zorgondernemers hebben zij ongetwijfeld een visie die recht doet aan de bestemming ervan.

Bron: NRC.next