Geen vertrouwen in het management

17 juli 2018

Er zijn veel medewerkers die het management van hun bedrijf niet vertrouwen. Het management heeft vaak een mooi verhaal, maar de medewerkers geloven het niet. En managers zien zelf vaak niet in hoe nadelig dit is voor het bedrijf.

Michael Segalla, van de HEC Business School in Parijs, heeft onderzoek gedaan onder managers. Hieruit bleek dat managers meer vertrouwen hadden in een wildvreemde dan in hun eigen leidinggevenden. Dit gold voor mensen in Azië, de Verenigde Staten en vooral in Europa. In Europa krijgt het vertrouwen in de medemens een 3,7. Het vertrouwen in de baas scoorde slechts een 2,9. Hoe lager in de hiërarchie, hoe lager het vertrouwen in de baas werd.

De impact van het gebrek aan vertrouwen

Sarah Brown, van de universiteit van Sheffield, onderzocht de impact van het vertrouwen van medewerkers in hun leidinggevenden. Hieruit bleek dat een gebrek aan vertrouwen niet iets is om lichtvaardig mee om te gaan. Want hoe meer vertrouwen men heeft in een leidinggevende, hoe hoger de arbeidsproductiviteit werd en hoe beter de kwaliteit werd.

Het is voor managers dus van groot belang om vertrouwen uit te stralen. Wat hierbij helpt is het nakomen van beloftes, eerlijk omgaan met de medewerkers en oprecht luisteren naar andermans mening. Voor veel managers is dit echter ingewikkeld. Het is een grote investering er moet veel contact zijn met de medewerkers. Managers moeten constant bewijzen dat ze integer zijn en het beste willen voor de medewerkers en de organisatie.

Hoge werkdruk

Vooral in de top is het moeilijk om integriteit uit te stralen en om contact te houden met de werkvloer. Mensen ervaren een hoge werkdruk; ze moeten te veel doen in te weinig tijd, ze rennen van vergadering naar vergadering. Hierdoor neemt het vertrouwen in hen juist verder af. Zo komen de managers in een vicieuze cirkel terecht.

Bron: NRC