Geen nieuwe studentenwoningen in Amsterdam vanwege de geluidsoverlast van luchthaven Schiphol

24 mei 2022

De Raad van State haalt een streep door de plannen voor de bouw van extra studentenwoningen in Amsterdam en omgeving. De braakliggende terreinen bij campus Uilenstede mogen hiervoor niet worden gebruikt. De reden is dat de bewoners te veel hinder zullen ondervinden van geluidsoverlast van luchthaven Schiphol. Hierdoor kan het nijpende tekort aan woningen in ieder geval niet worden opgelost door deze locatie te gebruiken. De Raad van State oordeelt dat het bestemmingsplan in strijd is met het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). De gemeente Amstelveen, waar de locatie onder valt, mag dus niet gaan bouwen.

Geen nieuwe studentenwoningen in Amsterdam vanwege de geluidsoverlast van luchthaven Schiphol

Streep door 4500 woningen

De locatie van Uilenstede was bedoeld voor 2.500 studentenwoningen en 2.000 zogenaamde short-stay woningen. Maar omdat deze locatie direct onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan van Schiphol ligt is de geluidsoverlast boven de norm. Dit leidt volgens deskundigen tot stress en lichamelijke klachten zoals hoge bloeddruk en zelfs hart- en vaatziekten. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) mogen in het gebied geen 4.500 maar hooguit 25 woningen worden gebouwd.

GGD: Geen serieuze gezondheidsrisico’s

De gemeente Amstelveen vroeg advies aan de GGD over de bouwplannen. Op de locatie Uilenstede wonen al 5 decennia studenten. Uitbreiding kon volgens de GGD, omdat de bewoners over het algemeen niet lang genoeg op deze locatie wonen om serieuze gezondheidsklachten te ontwikkelen. Mede op grond van dit advies werd het plan verder ontwikkeld. Ook andere partijen steunden de plannen, waaronder de provincie Noord-Holland en de Amsterdamse Universiteiten. Maar de ILT gaf de vereiste verklaring van geen bezwaar niet af. Het feit dat er in Amsterdam alleen al zo’n 6.000 studentenwoningen te weinig zijn en dat het landelijk tekort oploopt tot ruim 26.000 is geen reden om af te wijken van de geldende richtlijnen.

Bron: NRC