Gedeeld leiderschap: samen sturen op het werk

22 februari 2024

Wat is gedeeld leiderschap?

Gedeeld leiderschap is een benadering waarbij medewerkers actief betrokken zijn bij managementtaken, zoals het plannen van werk en het afstemmen van taken met andere afdelingen. Onderzoek wijst uit dat teams met gedeeld leiderschap minder conflicten hebben, meer vertrouwen genieten en betere prestaties leveren.

Voorwaarden voor gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap vereist een coachende en bescheiden houding van de teamleider, evenals vertrouwen in de teamleden. Bovendien moeten medewerkers beschikken over de juiste vaardigheden en motivatie.

Voorkeuren en motivatie van medewerkers

Onderzoek toont aan dat medewerkers minder geneigd zijn om taken uit te voeren die gericht zijn op externe leiderschapsactiviteiten of administratieve verantwoordelijkheden van hun managers over te nemen. Ze tonen echter interesse in taken die betrekking hebben op teamrelaties en verandering, vooral als deze taken anderen ten goede komen. Medewerkers geven de voorkeur aan leiderschapstaken die beperkt zijn tot twee tot vier uur per week en die niet in conflict komen met hun reguliere werkzaamheden.

Geslachts- en leeftijdsverschillen

Jongere medewerkers zijn over het algemeen meer geneigd om leiderschapstaken op zich te nemen dan oudere collega’s. Daarnaast tonen mannen over het algemeen meer interesse in leiderschapstaken dan vrouwen, hoewel onderzoek aantoont dat vrouwen hun leiderschapskwaliteiten realistischer inschatten dan mannen.

Reflectie en leiderschapsdynamiek

Het is essentieel voor teamleiders om te erkennen dat niet alle teamleden even enthousiast zijn over gedeeld leiderschap. Sommige medewerkers hebben minder interesse in bepaalde leiderschapstaken, terwijl anderen er juist naar streven. Het is daarom belangrijk om de juiste balans te vinden tussen gedeeld leiderschap en het behouden van een gepaste leiderschapsdynamiek binnen het team.

Conclusie

Gedeeld leiderschap biedt tal van voordelen voor teams, maar vereist aandacht voor individuele voorkeuren, vaardigheden en motivaties. Teamleiders moeten een omgeving creëren waarin medewerkers worden aangemoedigd om bij te dragen aan leiderschapstaken, terwijl ze ook rekening houden met diversiteit binnen het team en individuele behoeften en capaciteiten respecteren.igendunk staan te trappelen om managementwerk op te pakken. Dat lijkt me nou typisch een risico waarbij je als teamleider soms wél even de baas moet spelen.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.

Bron: nrc.nl