Gaan we in Nederland onze huizen verwarmen met zonnewarmte via de ramen?

16 november 2021

In het kader van het vinden van alternatieven voor fossiele brandstoffen wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd om warmte en energie op te wekken. Huizen en andere gebouwen verwarmen via de ramen is er daar één van. In Zweden wordt gewerkt aan een systeem dat het mogelijk maakt om warmte via de ramen op te slaan en deze vervolgens in te zetten als dat nodig is. Een team van de universiteit in Göteborg werkt aan een molecuul dat zonnewarmte kan opslaan en indien nodig ook weer kan afgeven. Vooral kantoorgebouwen met veel glas lenen zich bij uitstek voor deze manier van het opwekken van duurzame energie.

Moleculaire zonnewarmte

Over het opvangen van zonnewarmte werd al aan het begin van de 20e eeuw door wetenschappers nagedacht. Maar het is heel ingewikkeld om dit te concretiseren. Het molecuul dat nu in ontwikkeling is kan de warmte van de zon opslaan en als dat moet jarenlang vasthouden. Het systeem van fotosynthese wordt ook gebruikt door planten. De onderzoekers aan de private universiteit in Göteborg hopen rond 2024 een model gereed te hebben dat kan worden gepresenteerd. Voor het project is een subsidie vanuit de EU van 4,3 mln euro beschikbaar gesteld.

Toepassing op kleine schaal

Het opslaan van energie in vloeibare vorm verkeert nog in een vroeg experimenteel stadium. Maar verwarmen via de ramen wordt op kleine schaal al verder doorontwikkeld. Een dun laagje van de moleculen dat op een raam wordt aangebracht kan warmte opvangen en afgeven als het koeler wordt. Niet voldoende om de verwarming geheel te vervangen, maar er kan wel een bijdrage worden geleverd. Hoogleraar Kasper Moth-Poulsen, de leider van het universiteitsteam is er van overtuigd dat er binnen enkele jaren grote stappen kunnen worden gezet.

Gaan we in Nederland onze huizen verwarmen met zonnewarmte via de ramen

Doorontwikkeling door start-up

Een mooie toepassing bedenken is één ding, deze toepasbaar maken voor de praktijk is een tweede.  Daarvoor is het start-up bedrijf Solartes. Een ambitieus bedrijf met nu 2,6 fte personeel dat de mogelijkheden moet gaan onderzoeken om de vinding van Moth-Poulsen op de markt te brengen. Hiervoor zijn investeringen nodig. Komende zomer hoopt het bedrijf nieuwe investeerders te interesseren om verder te kunnen gaan met de ontwikkeling. Tot die tijd is er genoeg geld beschikbaar. In Zweden blijft een ontdekker eigenaar van zijn of haar vinding. Chalmers universiteit, de private universiteit die geld stak in het project, is voor de helft eigenaar van Solartes. Als de vinding een succes wordt en geld gaat opleveren, kan de universiteit de winst steken in nieuwe projecten.

Ook Nederland is geïnteresseerd

Roel Loonen, docent gebouwde omgeving aan de TU Eindhoven, volgt de ontwikkelingen in Göteborg met grote belangstelling. Ook in Nederland zijn er gebouwen die veel warmte opvangen doordat zonlicht weerkaatst in het vele glas. Die warmte kunnen opvangen om deze op een later moment te kunnen inzetten is een heel interessante ontwikkeling, zegt hij. Het succes van de Zweedse vinding hangt af van een aantal factoren. Hoeveel warmte kan er worden opgevangen? Hoe snel kan een ruimte worden verwarmd via de ramen? Commerciële toepassing zal zeker nog de nodige jaren in beslag gaan nemen. Maar potentie heeft de vinding zeker, aldus Loonen.

Bron: Het Financieele Dagblad