Flexwoningen: Een Groeiend Aantal Plannen en Leveringen

19 september 2023

Minister Hugo de Jonge meldt dat de verkoop en levering van flexwoningen in Nederland in beweging zijn. Hier is een samenvatting van de recente ontwikkelingen en plannen met betrekking tot flexibele woningen.

Meer dan 700 Flexwoningen Klaar voor Plaatsing

Van de tweeduizend flexwoningen die vorig jaar door minister De Jonge werden besteld, krijgt het merendeel naar verwachting tegen het einde van dit jaar een bestemming. Momenteel zijn 84 van deze woningen geplaatst, terwijl er 744 zijn verkocht en binnenkort worden geleverd. Voor ongeveer 900 woningen wordt momenteel onderhandeld, en er zijn nog 288 beschikbaar.

Toename in Flexwoningverkoop

Hoewel de verkoop van flexwoningen aan gemeenten, corporaties en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aanvankelijk traag verliep dit jaar, voorspelt de minister nu een “significante” toename van geplaatste flexwoningen in de nabije toekomst.

Ambitieuze Doelstellingen voor 2024Flexwoningen blijven in de opslag omdat gemeenten ze niet willen plaatsen

In 2024 streeft de overheid naar de realisatie van 16.000 extra flexwoningen. Voor dit jaar zijn er al plannen voor 12.000 van deze woningen vergevorderd, in tegenstelling tot slechts 3.400 een jaar geleden. Toch zal een deel van de geplande woningen voor dit jaar mogelijk worden doorgeschoven naar 2024 of geannuleerd worden.

Noodzaak van Geschikte Locaties

Om het tempo van woningbouw te versnellen, benadrukt minister De Jonge dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om geschikte locaties te vinden. Er zijn gesprekken gevoerd met NS Vastgoed over mogelijke locaties nabij treinstations, maar het vastgoedbedrijf van NS heeft reeds eigen bouwplannen voor nog onbebouwde gebieden.

De verkoop en levering van flexwoningen in Nederland nemen toe, maar het vinden van geschikte locaties blijft een uitdaging om de ambitieuze doelstellingen voor 2024 te halen.

Bron: Cobouw