Financier dwingt veiling van waardevol perceel af

23 oktober 2023

Een vastgoedfinancier, Fiduciam genaamd, heeft via de kortgedingrechter afgedwongen dat een waardevol braakliggend perceel in Amsterdam geveild wordt. De eigenaar van het perceel, die al maanden geen rente meer betaalt, probeerde de executieverkoop tegen te houden door te dreigen met juridische stappen tegen de notaris.

Rechter geeft groen licht voor veilingHonderden bouwprojecten voor de zorg in Nederland

De rechter heeft groen licht gegeven voor de openbare verkoop van de lap grond waarop oorspronkelijk een hotel ontwikkeld zou worden. De financier heeft maandenlang geprobeerd de veiling op gang te krijgen.

Financiering en betalingsnood

Fiduciam had eerder dit jaar een overbruggingsfinanciering van €4,2 miljoen verstrekt aan de eigenaar om de ontwikkeling van een hotel mogelijk te maken. Echter, door de stijgende rente is de vastgoedmarkt tot stilstand gekomen, wat tot betalingsproblemen heeft geleid. De projectvennootschap Grasweg 46 BV, eigendom van de perceeleigenaar, wordt nu maandelijks geconfronteerd met €72.000 aan rente op de lening als boeterente.

Uitspraak in voordeel van financier

De rechter heeft bepaald dat Fiduciam het vastgoed met het eerste hypotheekrecht mag liquideren. Hierdoor kan het notariskantoor Buren het perceel zonder grote juridische zorgen veilen binnen de gebruikelijke termijn van dertig dagen.

Financiering en veiling

Fiduciam is pas enkele jaren actief in Nederland met kortlopende overbruggingsfinancieringen. Nu de vastgoedmarkt is veranderd, worden de risico’s voor dergelijke financiers meer zichtbaar. Bij een succesvolle veiling kan Fiduciam, met het hoofdkantoor in Londen, haar geld terugkrijgen.

Eigenaar probeerde veiling tegen te houden

De eigenaar van het perceel werkte tot nu toe niet mee aan de executieverkoop. Hij vreesde dat dit zou leiden tot het verlies van gemeentelijke vergunningen en een aanzienlijk waardeverlies bij een veiling. Hij beweerde dat er een potentiële koper was die bereid was €5,5 miljoen te betalen, maar de rechter oordeelde dat dit bod niet concreet genoeg was. De advocaat van de financier noemde dit bod een ‘broodje-aapverhaal’ en merkte op dat er drie miljoenenbeslagen op het perceel liggen van partijen die geld tegoed hebben van de eigenaar.

Bron: fd.nl