Europese landen gebruiken steeds meer duurzame energiebronnen

13 augustus 2020

In de landen van de Europese Unie wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen. Het gaat dan vooral om windenergie en zonne-energie. In landen met hoogteverschillen in de vorm van gletsjers en watervallen wordt ook gebruik gemaakt van waterkrachtcentrales voor de opwekking van energie. In de eerste zes maanden van 2020 werd 40% van de energie opgewekt met duurzame bronnen. Via fossiele brandstof werd 34% van de energie opgewekt. De overige 6% werd geleverd door kerncentrales. Daarmee verslaan de duurzame energiebronnen de fossiele brandstof voor het eerst.

Denemarken en Duitsland zijn koplopers

Binnen de EU steeg het aandeel duurzame energie in de eerste helft van 2020 met 21%. Vooral landen als Duitsland en Denemarken maken veel gebruik van wind- en zonne-energie. In Denemarken is dat ruim de meerderheid met 64%, in Duitsland wordt ruim 40% van de stroombehoefte opgewekt met duurzame bronnen. Zowel in Nederland als in Ierland was sprake van negatieve stroomprijzen, doordat het aanbod aan duurzame energie groter was dan de afname. Energiebedrijven moesten daardoor betalen voor de levering van stroom.

Europese landen gebruiken steeds meer duurzame energiebronnen

Lager stroomverbruik als gevolg van corona

De coronacrisis zorgde ervoor dat er minder energie werd gebruikt. Ook de zachte winter droeg hieraan bij. Hierdoor daalde de CO2 uitstoot omdat centrales op gas en kolen minder vaak hoefden te worden ingezet om de duurzame energiebronnen te ondersteunen. Er wordt nog voor slechts 12% van de energiebehoefte in Europa gebruik gemaakt van kolencentrales, die twee keer zo vervuilend zijn als centrales op aardgas. De EU landen hanteren sterk uiteenlopende energieprijzen. Inwoners van Griekenland en Polen betalen het meest voor hun stroom en gas. Duitsland is daarentegen een stuk goedkoper.

Uitdaging voor Nederland voor de klimaatdoelstellingen

In Nederland daalde het gebruik van fossiele energiebronnen eveneens. Dit jaar wordt in Nederland voor 25% van de energiebehoefte gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen. Dat aandeel moet in 2030 zijn gestegen naar 70%. Ons land heeft dus de komende tien jaar nog een stevige uitdaging voor de kiezen om deze doelstellingen uit het Klimaatakkoord ook daadwerkelijk te gaan halen.

Bron: NRC Next