Er zijn wel degelijk oplossingen mogelijk voor de woningnood in Nederland

13 juli 2021

Het tekort aan woningen in Nederland is groot. Oplossingen voor de woningnood zijn schaars, maar ze zijn er wel degelijk. Dat bewijst het rapport van Platform31 ‘Betere Benutting Bestaande Woningbouw’. Hierin wordt gepleit voor het creëren van meer woningen binnen de bestaande woningvoorraad. Dit kan door woningen te delen. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de doorstroming van ouderen naar voor hen passende woonruimte. Er moet dus niet alleen worden gefocust op nieuwbouw, want daarmee wordt het probleem niet op tijd opgelost. Er wordt te veel de nadruk gelegd op bouwen, bouwen, bouwen. Dit staat bij alle politiek partijen hoog op het wensenlijstje. Maar meer efficiency als het gaat om het bestaande woningaanbod kan veel opleveren.

Meer mensen in één huis

Zonder mensen te veroordelen tot 1 kamer van 4 bij 4 vierkante meter, is het zeker mogelijk om woningen geschikt te maken om op te splitsen. Friendswonen, waarbij 2 of 3 personen een woning delen, wordt steeds populairder. Ook senioren staan er vaak voor open om gezamenlijk te wonen, hetzij in een appartement, hetzij in een wooncomplex waar mensen van verschillende leeftijden wonen zodat er ook deels op hulp van de buren kan worden teruggevallen.

Er zijn wel degelijk oplossingen mogelijk voor de woningnood in Nederland

Meer woningen door woningsplitsing en andere maatregelen

Er zijn kavels waar mogelijkheden zijn voor meer woningen. Een grote schuur kan worden omgebouwd tot woning. Grote huizen kunnen worden gesplitst. Ook het realiseren van mantelzorgwoningen, waarbij kinderen hun ouders in huis nemen maar beiden wel een zelfstandige woning hebben kan helpen als oplossing voor de woningnood.

Voorrang voor senioren

Het rapport van Platform31 pleit ervoor om senioren met voorrang te voorzien van passende woonruimte. De vergrijzing neemt de komende jaren verder toe. Door ouderen een comfortabel appartement aan te bieden komt hun vaak te ruime eengezinswoning vrij voor een gezin dat daar graag zijn intrek wil nemen. Daarbij pleit het rapport ervoor om huurders die een ruime woning achterlaten te compenseren voor de huur van een nieuwe woning. Half zoveel ruimte voor dubbel geld is immers maar voor heel weinig mensen het overwegen waard.

Minister Ollongren, verantwoordelijk voor de woningbouw, heeft aangegeven de uitkomsten van het rapport serieus in overweging te nemen.

Bron: Stadszaken