Energie-armoede oplossen met snelle isolatie van huurwoningen

31 oktober 2022

Energie-armoede is een term die snel ingeburgerd raakt in Nederland. Niet alleen mensen met een minimum inkomen, maar een veel grotere groep krijgt hiermee te maken. Van een modaal inkomen, zo’n 38.000 euro per jaar, was het al lastig om rond te komen. Nu de kosten voor energie verder oplopen wordt de situatie alleen maar lastiger. Veel van deze mensen wonen in een slecht geïsoleerde huurwoning. Corporaties en andere verhuurders worden opgeroepen om hun woningen te isoleren.

Geen recht op toeslagen

De inflatie steeg ook in september 2022 fors, met 14,5%. Mensen met een minimum inkomen kregen in 2021 een energietoeslag. Daarnaast hebben zij recht op zorg- en huurtoeslag. De groep met 1 of 1,5 keer modaal vist hier achter het net. Wel krijgen alle huishoudens in november en december een tegemoetkoming in de energiekosten van in totaal 380 euro. Maar veel zoden zet dat niet aan de dijk. Voor 2023 geldt een prijsplafond met vaste prijzen voor gas en stroom. Huurders die daar onder blijven gaan per maand gemiddeld 241 euro aan energielasten betalen.

Energie-armoede oplossen met snelle isolatie van huurwoningen

Slecht geïsoleerde woningen

Slecht geïsoleerde woningen zijn vaak eigendom van corporaties en particuliere verhuurders. Ze zijn voorzien van enkel glas in de ramen, muren, vloeren en daken zijn niet geïsoleerd. Dan kunnen de stookkosten fors oplopen, ook als de bewoners proberen zuinig te doen. Ouderen of mensen die door ziekte niet tegen een lage temperatuur in huis kunnen, zullen snel boven het energieplafond uit komen. Zij moeten voor het meerdere de marktprijs gaan betalen. Gemiddeld gebruiken deze huishoudens minimaal 1.500 m3 gas per jaar. Dit kan oplopen tot wel 2.400 m3. Corporaties verweren zich voor het nog niet isoleren van hun woningbestand. Ze hebben 10 jaar lang verhuurdersheffing moeten betalen. Dit leverde de schatkist jaarlijks ruim een miljard euro op. De corporaties hadden hierdoor echter onvoldoende middelen om hun woningen goed te isoleren. Deze heffing is vanaf 2023 afgeschaft.

Energie-armoede voorkomen

Deskundigen manen woningcorporaties om haast te maken met het isoleren van hun woningen. Energie-armoede mag in Nederland niet de overhand krijgen. Als huurders een keuze moeten maken tussen eten of de kachel aanzetten is het eind zoek. Ook als de corporaties vanaf 2023 starten met isoleren van huurwoningen zal dit enkele jaren in beslag nemen. Tot die tijd kunnen zij tochtstrips en isolatiefolie verstrekken en hun huurders helpen met tips om energie te besparen.

Bron: NRC