Einde voor forse stijgingen van huurprijzen woningen lijkt in zicht

10 augustus 2021

De prijzen voor huurwoningen stegen de afgelopen jaren fors, vooral in de grote steden. Amsterdam, altijd koploper als het om trends gaat, laat nu voor het eerst een stabilisatie zien. De prijzen in Amsterdam daalden met 4,3%. In Almere en Amstelveen, deze steden worden ook tot de regio Amsterdam gerekend, daalden de prijzen zelfs met ruim 6%. In andere regio’s was nog wel sprake van een stijging, maar die gaat minder hard dan voorheen. Gemiddeld wordt in 2021 iets meer dan 10 euro per vierkante meter huur betaald voor een huis, en ruim 14 euro per m2 voor een appartement.

Stijging huurprijzen in sommige regio’s

De daling van de prijzen voor huurwoningen geldt niet overal. Rotterdam, dat met een inhaalslag bezig is, noteerde een stijging van maar liefst 25,9%. Als kanttekening moet hierbij worden opgemerkt dat juist in het tweede kwartaal van 2021 een groot luxe huurcomplex werd opgeleverd, waarvan de huurprijzen fors hoger liggen dan gemiddeld in de Maasstad. Ook in Den Haag en Eindhoven stegen de prijzen met respectievelijk ruim 9 en ruim 8%.

Einde lijkt in zicht voor forse stijgingen van huurprijzen voor woningen

Minder huurtransacties

In het tweede kwartaal van 2021 werd ongeveer 14% minder huurovereenkomsten afgesloten. Kijkend naar jaargemiddelden was er nog wel sprake van een stijging van 5%. De daling werd vooral veroorzaakt doordat er flink minder appartementen werden verhuurd. Het ging daarbij vooral om nieuwbouw. Ook gemeubileerde woningen waren minder in trek. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er nog steeds minder expats in Nederland wonen als gevolg van de coronacrisis. Als reisbeperkingen verder worden versoepeld zal moeten blijken of deze groep huurders terugkeert naar Nederland of dat het telewerken de markt voorgoed heeft veranderd.

Bron: Het Financieele Dagblad