Effectieve duurzaamheid: de gulden middenweg

4 april 2024

Realisme in duurzaamheid

Het streven naar maximale duurzaamheid kan leiden tot overmatige investeringen en beperkte milieuvoordelen. Een voorbeeld hiervan is het installeren van LED-lampen in een ruimte die al zelden wordt gebruikt, wat resulteert in lange terugverdientijden en minimale milieuwinst. Dergelijke situaties benadrukken de noodzaak om realistisch te blijven in duurzaamheidsbeslissingen.

Duurzaamheidsmaatregelen veroorzaken hoge bouwkostenBalans in duurzame oplossingen

Het is verleidelijk om voor elk aspect van een project de meest geavanceerde en zuinige oplossingen na te streven. Echter, het leggen van de lat te hoog kan leiden tot ontoereikende resultaten of exorbitante kosten. Een evenwichtige benadering, waarbij slimme combinaties van oplossingen worden gezocht, is vaak effectiever dan het streven naar ‘best-in-class’ oplossingen voor elk aspect.

Essentie van consultancy

De kern van effectieve consultancy in duurzaamheid ligt in het vinden van praktische oplossingen die haalbaar en kosteneffectief zijn. Dit impliceert het zoeken naar de gulden middenweg tussen ambitie en realisme. Het is belangrijk om te erkennen dat het streven naar het beste niet altijd de beste resultaten oplevert.

Kosten- en materiaalbesparing

Een slimme benadering van duurzaamheid kan leiden tot aanzienlijke besparingen op zowel kosten als materialen. Dit is met name cruciaal gezien de urgentie van de overgang naar een circulaire economie, waarbij de transitie naar duurzame materialen net zo belangrijk is als de energietransitie.

Conclusie: streven naar effectiviteit

Het streven naar duurzaamheid vereist een pragmatische aanpak die gericht is op haalbare oplossingen. De kunst is om een balans te vinden tussen ambitie en realisme, waarbij het doel is om effectieve resultaten te behalen zonder overmatige investeringen.

Bron: cobouw.nl