Het Eco Stack Building combineert fundering met duurzaam klimaatbeheer voor gebouwen

1 juni 2021

Er wordt voortdurend gezocht naar oplossingen voor het verduurzamen van gebouwen. Ook bij nieuwbouw wordt hier uiteraard over nagedacht. Het Eco Stack Building is hier een mooi voorbeeld van. Het gebouw wordt bovenop een Ecovat geplaatst dat in beton is gegoten. Om het risico op overbelasting te vermijden heeft het pand een binnenplaats. Heet koel- en tapwater uit het vat zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners van het gebouw zelf, maar ook voor huishoudens in de buurt. Het vat is diep genoeg gemaakt en de fundering er omheen sterk genoeg om een gebouw van minstens 100 meter hoogte te kunnen dragen.

Driedubbel gebruik van de grond

Ruimte in het dichtbevolkte Nederland is schaars. Hier moet dus zuinig mee worden omgesprongen. Door de constructie van het Eco Stack Building wordt de ruimte benut voor een Ecovat dat water van verschillende temperaturen kan opslaan. Daarnaast kan er op dezelfde plaats hoogbouw worden gerealiseerd om op die manier te voldoen aan de groeiende vraag naar woonruimte. Tot slot kan de ruimte benut worden voor het aanleggen van groenvoorziening in de directe omgeving.

Het Eco Stack Building combineert fundering met duurzaam klimaatbeheer voor gebouwen

De winst zit in de schaalgrootte

Een Ecovat is pas rendabel als het op een flinke schaal kan worden ingezet. Een vat moet minstens 30 meter in doorsnede en ook in diepte zijn. Dan heeft het een inhoud van zo’n 20.000 kubieke meter. Met een vat van deze omvang kunnen zo’n 750 woningen duurzaam van warmte worden voorzien en op die manier minimaal energielabel B krijgen. Het elektriciteitsnet hoeft hiervoor niet extra te worden belast. Het vat wordt gemaakt van  ‘diepwanden’. Hierdoor hoeft er niet te worden geheid of bemalen, waardoor er minder milieubelasting is. Ook kan een Ecovat op deze manier worden toegepast als de fundering kwetsbaar is. Zodra het vat leeg is wordt er een onderwater betonvloer in gestort. In het midden komt een kolom die een hijsframe ondersteunt waarmee de schaaldelen worden geplaatst. De binnen- en buitenwand worden opgevuld met beton en zijn daarmee zo’n twee meter dik. Het Ecovat is nu klaar voor gebruik.

Waterlevering naar behoefte

Het Ecovat kan water bewaren van verschillende temperaturen. Warm water stijgt en zit dus bovenin het vat. Koud water onderin. Als het buiten koud is wordt het warme water aangesproken met behulp van slimme software om de woningen te verwarmen. Het koude water kan juist worden gebruikt om op snikhete zomerdagen verkoeling te geven in huis. Het water in het vat wordt op de juiste temperatuur gebracht met restwarmte uit de industrie, zonne-energie of energie die wordt opgewekt met windmolens. Door te kiezen voor een Eco Stack Building waarbij het Ecovat als fundering voor nieuwbouw dient kan op die manier zelfs een tientallen verdiepingen hoog flatgebouw energieneutraal worden gemaakt, aldus de bedenkers van dit systeem, Archipel Ontwerpers.

Bron: Cobouw