Duurzaamheid als middel voor energietransitie

22 november 2018

Hoe kunnen we genoeg draagvlak creëren en iedereen meekrijgen in de energietransitie? Dat is een centrale vraag die gesteld wordt na het klimaatverdrag van Parijs. De oplossing kan wel eens liggen in de focus op de verleidelijke resultaten van duurzaamheid in plaats van de focus op de duurzaamheid en besparing zelf. Dit stelt Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Building and Development.

Wanneer werkt duurzaamheid wel en wanneer niet?

Woningbouwcorporaties merken vaak een angst voor gedoe en overlast bij bewoners. Immers kan het zijn dat er heel wat verbouwd moet worden. Bewoners krijgen werklui over de vloer, de zolder moet worden opgeruimd als er dakisolatie geplaatst moet worden of er mag bijvoorbeeld geen kattenluik meer in de deur volgens de nieuwe norm. Voor bewoners gaan deze stappen soms net te ver.

Er zijn ook situaties geweest waarbij bewoners heel blij waren met de veranderingen. Zoals bij de Key in Amsterdam, waarbij Amsterdamse oude panden een nieuw dakopbouw kregen. Dit betekende dat de bewoners meer oppervlakte kregen. Ook een project in Amsterdam van Eigen Haard is geslaagd toen er een plaatsing werd gedaan van een slimme installatiekast in de portiek. Hierdoor ontstond er een extra kast voor schoenen bij de voordeur en meer ruimte in de woonkamer.

Hier is duidelijk te zien dat zodra er aanzienlijke voordelen ontstaan, bewoners ook enthousiast genoeg worden om de stap richting duurzaamheid te zetten. Als er wordt gekeken naar wat bewoners belangrijk vinden aan hun woonomstandigheden, is dat ook hun woonomgeving. Ze willen bijvoorbeeld groen en water om zich heen hebben. Als de focus meer zou liggen op die belangrijke elementen, dan is het voor mensen duidelijker waarvoor ze de energiebesparende maatregelen treffen. Met het argument ‘het is nou eenmaal belangrijk’ zijn mensen niet over te halen.

Comfort, design en functionaliteit spelen een grote rol

Kijkend naar consumentengedrag buiten de woningbouw, is er een verschuiving te zien. Een voorbeeld is dat biologisch eten nu lekkerder wordt bereid, waardoor mensen sneller biologisch eten kopen. Net als met de komst van de Tesla op het gebied van elektrisch rijden. Comfort, functionaliteit en design zijn dus belangrijke begrippen. Ook als we het over duurzaam wonen hebben. We kunnen beter niet alleen kijken naar de milieuvoordelen, maar ook zeker naar de niet-milieuvoordelen. Hiermee wordt er een breder draagvlak gecreëerd en zien mensen de meerwaarde van duurzame aanpassingen in hun huis.

Bron: FD.nl