Dura Vermeer zet ambitieuze doelen voor CO2-neutraliteit in 2050

10 augustus 2023

Dura Vermeer heeft zich ten doel gesteld om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn, en neemt daarmee een voortrekkersrol in binnen de sector. Duurzaamheidsmanagers Lizzy Butink en Wendeline Besier leggen uit hoe het bedrijf deze ambitie wil realiseren.

Nettonulstandaard voor CO2-uitstoot

Dura Vermeer heeft gekozen voor een net-zerostrategie waarbij niet alleen de directe CO2-uitstoot, maar ook de indirecte uitstoot van de hele keten wordt aangepakt. De focus ligt op reductie van de totale CO2-uitstoot met de helft in 2030 ten opzichte van 2022, en volledige CO2-neutraliteit in 2050. De nadruk ligt op zelfreductie van 90% van de totale uitstoot, met de mogelijkheid om de overige 10% elders te compenseren door bijvoorbeeld CO2-rechten in te kopen. Dura Vermeer heeft voor zijn infratak vier belangrijke transitiepaden gedefinieerd, gericht op kunstwerken, materieel, spoor en wegverharding. Bij Bouw en Vastgoed richt het bedrijf zich op het verminderen van uitstoot bij gebruikte materialen en het energiegebruik tijdens de levensfase van gebouwen. Per transitiepad zijn specifieke CO2-reductiemaatregelen vastgesteld, zoals het onderzoeken van alternatieve beton- en asfaltmengsels met lagere voetafdruk, en het gebruik van secundaire en biobased materialen.

Biobased bouwmateriaal moet meer natuurinclusief worden geproduceerd

Concrete doelen en gedragsverandering

Dura Vermeer heeft een gedetailleerde routekaart opgesteld met jaarlijkse percentages van CO2-reductie en specifieke maatregelen om deze doelen te behalen. Gedrags- en cultuurverandering zijn cruciaal om iedereen binnen het bedrijf mee te krijgen. Het bedrijf stimuleert het gesprek over duurzaamheid en stelt win-winoplossingen centraal om overtuigend te laten zien dat duurzaamheid ook economisch voordelig kan zijn.

Beloning en verantwoording

De net-zero doelen zijn niet vrijblijvend binnen Dura Vermeer. Het behalen ervan is een integraal onderdeel van de beloningsstructuur en wordt serieus genomen door de directie. Het bedrijf moet ook verantwoording afleggen aan wetenschappelijke instituten en in jaarverslagen over de voortgang van de reductiedoelen.

Samenwerking en lobby voor strengere regelgeving

Dura Vermeer benadrukt het belang van samenwerking in de sector om de duurzaamheidsdoelen te bereiken. Het bedrijf lobbyt actief voor strengere wet- en regelgeving via organisaties zoals de Dutch Green Building Council, Neprom en Bouwend Nederland.Dura Vermeer toont leiderschap in duurzaam bouwen met projecten zoals houtbouwprojecten en energieneutrale wijken. Het bedrijf benadrukt het belang van technologische innovatie en het gebruik van duurzame materialen om CO2-uitstoot te verminderen.

Toekomstige uitdagingen en kansen

Hoewel de woningbouw tijdelijk stagneert, ziet Dura Vermeer kansen in renovatie en kleinschalig bouwen. Het bedrijf blijft zich richten op technologische vooruitgang en het creëren van duurzame oplossingen om zijn CO2-neutraliteitsdoelen te bereiken.

Bron: cobouw.nl