Droog wonen in een natter Nederland: uitdagingen en oplossingen voor klimaatverandering

8 januari 2024

Warmer, natter, droger

Zwolle, als representatief voor heel Nederland, staat voor de uitdaging van klimaatverandering. Hoe kunnen we veilig blijven bouwen in een land dat te maken krijgt met stijgend water? Het nieuwbouwproject Kraanbolwerk in Zwolle biedt een voorbeeld van klimaatbestendig bouwen.

Het Kaanbolwerk: bouwen op een podiumDe strijd tegen het stijgende water met drijvende steden

Het Kraanbolwerk, ooit een verdedigingsbastion, is nu een modern nieuwbouwproject in Zwolle. Met 230 strakke woningen bovenop een half verdiepte parkeergarage, is het ontworpen om ook in 2100 droog te blijven. Door de verhoogde ligging boven NAP-niveau en innovatieve ontwerpoplossingen, wordt de impact van hoogwater geminimaliseerd.

Nederland in het klein: ruimtelijke uitdagingen

Zwolle, ook wel “Nederland in het klein” genoemd, reflecteert de diversiteit van Nederland met rivieren, stedelijke gebieden en platteland. Het stelt dezelfde ruimtelijke vragen als de rest van het land: waar kunnen we bouwen met het oog op een groeiende bevolking, terwijl we rekening houden met klimaatverandering en stijgend water?

Toekomstscenario’s en ruimtelijke richtlijnen

Met verwachte klimaatveranderingen tot 2100, inclusief een mogelijke meter zeespiegelstijging, onderzoekt de overheid nieuwe ruimtelijke richtlijnen. Deze worden vastgelegd in de Omgevingswet en bevatten kaarten die de waterrisico’s en bodemgesteldheid op wijkniveau weergeven. Lokale afwegingen bepalen waar wel of niet gebouwd kan worden.

Klimaatadaptief bouwen: publiek belang

De overheid richt zich op klimaatadaptief bouwen met algemene eisen zoals groene daken en halfverharde straten. Het publieke belang staat voorop, aangezien investeerders en ontwikkelaars moeten zorgen dat woningen klimaatbestendig zijn. Bestaande bebouwing wordt niet per se geschrapt, maar nieuwe plannen worden afgestemd op klimaatrisico’s.

Herontdekking van oude kennis

De water- en bodemkaarten die teruggrijpen op historische vestigingspatronen laten zien dat Nederland teruggaat naar oude kennis. Zoals de Romeinen zich vestigden op hogere zandgronden, worden moderne bouwplannen afgestemd op de geografie. Dit hergebruik van historische kennis markeert een cruciale stap naar een klimaatbestendige toekomst.

Conclusie

Nederland staat voor de uitdaging van klimaatverandering en stijgend water. In Zwolle worden innovatieve oplossingen zoals het Kraanbolwerk geïmplementeerd, terwijl de overheid nieuwe ruimtelijke richtlijnen ontwikkelt. Klimaatadaptief bouwen en het herontdekken van historische kennis vormen de sleutel tot een duurzame toekomst in een veranderend klimaat.

Bron: nrc.nl