Dreigend tekort aan middenhuurwoningen

2 februari 2018

Er ontstaat een tekort aan middenhuurwoningen. Een rapport met aanbevelingen van oud-burgemeester Rob van Gijzel moet hiervoor oplossingen bieden.

Kerntaak corporaties

In de komende tien jaar zal er een tekort ontstaan aan 200.000 middenhuurwoningen. Dat blijkt uit een rapport van makelaarsvereniging NVM. Oud-burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel, adviseert dat de woningcorporaties een belangrijke rol gaan spelen in het oplossen van dit tekort. Jaren geleden heeft de politiek de corporaties gedwongen terug te gaan naar de kerntaak. In het regeerakkoord staat dan ook dat “het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen de kerntaak van corporaties blijft”.

onevenwichtige woningmarkt

Volgens van Gijzel is er een onevenwichtige woningmarkt.  Rijkssubsidies, zoals de huursubsidie in de sociale sector en de hypotheekrenteaftrek in de koopsector, hebben volgens hem hiervoor gezorgd.  Hierdoor is er een grote sociale huursector en een grote koopsector, maar weinig daartussen. Dat wordt versterkt omdat er sprake is van schaarste. Daardoor stijgen de prijzen en worden woningen duurder dan de middenhuurgrens. Op die manier wordt de schaarste weer groter. Om dit tekort op te vangen moet er naar een oplossing worden gezocht.

Oplossing woningtekort

Van Gijzel pleit voor een gelijk speelveld voor woningcorporaties om middenhuurwoningen te realiseren. Op dit moment is er nog sprake van een voorrangspositie voor beleggers en ontwikkelaars. Van Gijzel vindt het prima als de corporaties op de vrije markt actief zijn, als ze dat maar niet doen met het geld dat ze in de sociale sector verdienen

Bron: NRC