DNB: Starters kunnen iets meer op de Nederlandse woningmarkt

9 mei 2023

De positie van starters op de woningmarkt lijkt volgens De Nederlandsche Bank iets te verbeteren. Door hogere lonen is er voor deze doelgroep iets meer keuze bij het kopen van een huis. Ook de dalende huizenprijzen spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. Tot deze conclusie komen economen van DNB na analyse van de situatie op de Nederlandse woningmarkt. Gerard Eijsink, één van de economen van DNB, denkt dat de daling van de huizenprijzen voorlopig zal doorzetten. Door gestegen CAO-lonen kunnen mensen in veel gevallen wat meer lenen. Dit zorgt voor een verbetering van de positie van starters.

Concurreren met doorstromers

Het was de afgelopen jaren voor starters op de woningmarkt erg lastig om te concurreren. Doorstromers konden de overwaarde van hun oude woning inzetten en daardoor flink overbieden. De historisch lage rente deed nog een extra duit in het zakje. Vanaf 2022 liep de hypotheekrente snel op. Was die eind 2021 nog zo’n 2% voor 10 jaar vast, nu betaal je voor zo’n hypotheek gemiddeld 4% rente. Daar kwam bij dat de inflatie door het dak ging. Loonstijgingen bleven lange tijd uit.

DNB Starters kunnen iets meer op de Nederlandse woningmarkt

DNB verwacht dat starters vanaf halverwege 2023 een betere positie op de woningmarkt hebben. Dat komt vooral doordat in veel arbeidsovereenkomsten loonstijgingen zijn afgesproken. Dat de lonen stijgen zorgt er dan wel weer voor dat de daling van de huizenprijzen wordt beperkt. De economen van DNB verwachten dat de situatie voor starters eind 2023 met 4% is verbeterd. Eind 2024 kan deze gunstige ontwikkeling zelfs oplopen naar 6%. Deze percentages zijn vergelijkingen met eind 2021. Toen was de hypotheekrente op zijn laagst. De genoemde 6% kan twee kanten op werken, aldus Gerard Eijsink. Ofwel zijn de huizenprijzen in 2024 met 6% gedaald, of starters kunnen door hogere lonen 6% meer lenen.

Neveneffecten

De onderzoekers van DNB wijzen er op dat er meer factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van de huizenprijzen. Meer bouwen zal waarschijnlijk niet snel leiden tot een verdere prijsdaling. Maar dit zorgt er wel voor dat onder andere starters op de woningmarkt meer kans krijgen op een koopwoning. DNB is ook nog steeds voorstander van het op termijn afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Dit leidt onder meer tot meer gelijkheid in de samenleving.

Bron: Het Financieele Dagblad