De flexplek steeds populairder maar welzijn medewerker lijdt eronder

19 februari 2019

Flexplekken doen in rap tempo hun intrede in kantoren. Geen vast bureau meer maar iedere morgen rennen om jouw favoriete plek te kunnen bemachtigen voordat een collega er triomfantelijk gaat zitten. Kantoortuinen zijn populair maar vaak niet bij werknemers. Veel mensen kunnen zich slecht concentreren op hun werk en ontwikkelen daardoor klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en zelfs burn-out. Daar komt nog bij dat de stemgestuurde computer steeds meer zijn intrede doet. Steeds meer mensen roepen “Hé” ergens in het niets om een commando te laten uitvoeren door een computer.

Verhoging productiviteit

Praten tegen een computer werkt sneller dan een boodschap intypen. Daarom zal de spraakgestuurde computer steeds meer zijn plek op de kantoren zal veroveren. Maar de technologie waarvan deze computers nu gebruik maken moet nog wel worden verbeterd. Nu moet je bijvoorbeeld vrij hard en vooral duidelijk spreken tegen je digitale assistent. Dat gaat natuurlijk niet werken als je met tientallen collega’s in een kantoortuin aan het werk bent. Er wordt gewerkt aan stemgestuurde computers die gedicteerde teksten uitwerken, afspraken plannen en meer. Maar volmaakt zijn deze technieken nog lang niet.

De flexplek steeds populairder maar welzijn medewerker lijdt eronder

Eenzame werknemers

Werken in de kantoortuin werkt, zo heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond, eenzaamheid in de hand. Dat klinkt vreemd aangezien je immers met veel collega’s in een ruimte aan het werk bent. Maar veel collega’s hebben de neiging om zich af te sluiten van de buitenwereld, bijvoorbeeld door oordopjes in te doen omdat ze zich anders onvoldoende op hun werk kunnen concentreren vanwege de herrie om hen heen. Kantoortuinen worden door voorstanders gepromoot om de interactie tussen medewerkers te vergroten. Maar onderzoek door de Harvard University toont juist het tegendeel aan. Collega’s die in een kantoortuin op een flexplek zitten spraken veel minder persoonlijk met elkaar. Er was sprake van een daling van maar liefst 73%. Het gebruik van de telefoon en instant messaging programma’s nam juist met ruim 60% toe.

Concentratie is een knelpunt op de flexplek

Steeds meer bedrijven passen hun kantoortuinen en werkruimtes aan. Zo heeft verzekeraar Achmea zogenaamde “concentratiecockpits”, ruimtes waar medewerkers geconsenteerd en in stilte kunnen werken. Ook zie je steeds meer medewerkers met een headset op om zich af te sluiten van hun omgeving om te kunnen bellen of geconcentreerd te kunnen werken. Ook zien we in steeds meer kantoortuinen geluidswandjes verschijnen om collega’s wat meer privacy en rust te geven. Bedrijven hanteren soms de regel dat in de kantoortuin in stilte moet worden gewerkt. Overleggen en bellen moet elders worden gedaan.

Kostenbesparing

Het inrichten van flexplekken is vooral een kostenbesparing. Steeds meer mensen werken deels thuis. Hun plek kan dan door een ander worden gebruikt. Maar het is inmiddels wel duidelijk dat flexplekken en kantoortuinen niet ten koste moeten gaan van het welzijn van de medewerkers. Als bedrijven daar niet voldoende aandacht voor hebben zal dit zeker tegen ze gaan werken in de toekomst.

Bron: NRC