De beste prestaties neerzetten doe je zo

7 mei 2018

De meeste ondernemers weten het: Ondernemen is niet: plannen, uitvoeren en scoren, maar: iets verzinnen, ploeteren, fouten maken en soms weer helemaal opnieuw beginnen.

Het gaat erom wat je denkt

Het onderscheid hiertussen is best belangrijk. En ook niet-ondernemers kunnen er veel van leren. In werk, sport, studie en andere activiteiten maakt het veel uit of je denkt: ‘ik zal ze eens wat laten zien’. Of dat je denkt: ‘dit wordt vooral leren voor mij’. Zeker als het om nieuwe dingen gaat.

Onderzoek naar zogenaamde ‘doel-oriëntaties’ laat zien dat wie vooral denkt vanuit prestaties en graag wil bewijzen dat hij iets kan, eerder zijn fouten zal ontkennen dan dat hij ervan leert.

Denk vanuit leren

Wie echter vooral denkt vanuit leren, gebruikt de moeilijkheden onderweg als input voor verbetering. Daardoor leidt een leerdoel doorgaans tot meer succes dan een prestatiedoel.
Een prestatiedoel kan bijvoorbeeld zijn: we gaan voor een marktaandeel van 10 procent. Een leerdoel kan zijn: we willen minstens vijf manieren ontdekken om ons marktaandeel te verhogen.

Het is prima is om je je uiteindelijke doel voor te stellen, maar snel daarna moet je jezelf de vraag stellen: wat wil ik leren? Welke kennis wil ik vergaren en welke vaardigheden wil ik ontwikkelen?

In het kort:

  • Prestatiedoelen zorgen ervoor dat we willen tonen wat we al kunnen. Leerdoelen leiden ertoe dat we onze capaciteiten gaan ontwikkelen.
  • De negatieve effecten van prestatiedoelen zijn extra sterk bij mensen met weinig vertrouwen in hun eigen kunnen.
  • Mensen stoppen gemiddeld meer tijd en moeite in het nastreven van een leerdoel dan van een prestatiedoel.
  • Bij een leerdoel ervaren we fouten niet als een stap achteruit, maar juist als een stap vooruit in het proces.
  • De successen die andere mensen boeken zijn voor mensen met leerdoelen niet ontmoedigend, maar deel van het leerproces. Je denkt: ‘hé, hoe doet zij dat’?
  • Met een leerdoel zul je feedback van anderen meer op prijs stellen en er ook sneller om vragen.
  • Vooral als het om nieuwe uitdagingen gaat, om verandering of innovatie, leiden leerdoelen tot de beste resultaten.

Bron: NRC Handelsblad